Aktuellt

Pressmeddelande: Regeringen måste tydliggöra att Sverige ska förbli kärnvapenfritt

Enligt ett nytt lagförslag kommer Finland tillåta att kärnvapen kan placeras och införas på finskt territorium. Finland har idag en lag från 1987 om att ”Där förbjudet att till Finland införa kärnladdningar samt att här framställa, inneha och spränga sådana” vilken man nu avser riva upp till förmån för att öppna för möjligheten att införa kärnvapen på finsk mark. Sverige har inte någon lag emot detta, men regeringspartierna tydliggjorde i våras att kärnvapen på svensk mark ändå inte är aktuellt. Därför menar vi att regeringen nu måste tydliggöra att det fortfarande är svensk policy att inga kärnvapen kommer att tillåtas i svenskt territorium, vare sig i freds- eller krigstid.

Läs hela

Pressmeddelande: Nya riksdagen möts av ett nio meter högt kärnvapenmoln

Den 26 september tillträder den nya riksdagen – samma dag är det FN:s dag för totalt avskaffande av kärnvapen. De nyvalda riksdagsledamöterna kommer att mötas av ett nio meter högt svampmoln – en påminnelse från fem fredsorganisationer om det akuta behovet av att arbeta för kärnvapennedrustning.

Läs hela

Pressmeddelande: Nordkorea trappar upp kärnvapenhotet

Samtidigt som kärnvapenhotet aldrig varit allvarligare utropar sig Nordkorea nu till officiell kärnvapenstat och ger militären rätt att utföra en kärnvapenattack om landets ledarskap attackeras. Svenska Läkare mot Kärnvapen fördömer kraftigt Nordkoreas agerande vilket ökar risken för kärnvapenanvändning och spär på de redan hotfulla spänningarna mellan kärnvapenstaterna.

Läs hela

Anita Goldman får årets anti-atombomsdiplom

Författaren och journalisten Anita Goldman tilldelas Svenska Läkare mot Kärnvapens anti-atombombsdiplom 2022 för att i många år ha varit en stark röst mot kärnvapen i samhällsdebatten. Diplomet delas ut på Hiroshimadagen den 6 augusti.

Läs hela

Pressmeddelande: Historiskt FN-möte banar ny väg för kärnvapennedrustning

Idag avslutades det historiska första FN-mötet om kärnvapenförbud, där över 80 länder nu påbörjat arbetet med att förverkliga konventionen. Mötet stakade ut en tydlig väg framåt för kärnvapennedrustning, där FN:s konvention om förbud mot kärnvapen är ett viktigt verktyg för att minska riskerna för kärnvapenkrig.

Läs hela

Pressmeddelande: Nato eller nedrustning?

Nästa vecka deltar Sverige vid ett historiskt möte för FN:s konvention om kärnvapenförbud. Samtidigt närmar vi oss Nato och regeringen har lovat ett fortsatt starkt nedrustningsengagemang även som Natomedlem. Vid mötet blir det upp till bevis om Sverige menar allvar.

Läs hela

Pressmeddelande: Risk för fler kärnvapen – nu krävs att Sverige agerar

Antalet kärnvapen i världen förväntas öka och risken att kärnvapen används har inte varit så här stor sedan Kalla kriget, enligt en ny rapport av fredsforskningsinstitutet SIPRI. Det är en oerhört farlig utveckling som kräver omedelbar handling. När över 100 regeringar inom kort möts för att diskutera kärnvapen i samband med FN:s konvention om kärnvapenförbud blir det ett viktigt tillfälle.

Läs hela

Ett ja till Nato måste leda till stärkt arbete för kärnvapennedrustning

Med anledning av Socialdemokraternas besked idag om att de anser att Sverige bör ansöka om medlemskap i Nato framställer Svenska Läkare mot Kärnvapen flera krav inför ansökan och medlemskapet. Detta för att värna Sveriges decennier långa tradition av territoriell kärnvapenfrihet, rätt att driva självständig nedrustningspolitik och att kärnvapen aldrig någonsin får vara en del av svensk utrikes- och säkerhetspolitik.

Läs hela

Ny rapport: Ett medelstort kärnvapen skulle räcka för att slå ut hela Stockholm

En av sju stockholmare kommer att dö eller skadas om ett medelstort kärnvapen släpps över Stockholm, det visar en ny rapport från Svenska Läkare mot Kärnvapen. Rapporten synliggör hur sjukvården omedelbart skulle kollapsa och hur detta scenario är omöjligt att ha beredskap inför. Stockholms knappt 9 000 läkare och 2 500 vårdplatser skulle behöva räcka till omkring 250 000 skadade.

Läs hela

Pressmeddelande: Domedagsklockan visar att kärnvapenhotet fortfarande är akut

Kärnvapnen hotar fortfarande med total förintelse. Idag kom nyheten om att Domedagsklockan, som visar hur nära världen är en global katastrof orsakad av bland annat kärnvapen och klimatkonsekvenser, står kvar på 100 sekunder till midnatt. Nu krävs att Sverige och andra stater världen över tar varningen på allvar och agerar.

Läs hela