Tänkvärt

I said earlier this year that we are sleepwalking towards disaster. In truth, it is worse than that we are asleep at the controls of a fast-moving aircraft. Unless we wake up and take control, the outcome is all too predictable.

– Kofi Annan

Associerade yrkesföreningar

Yrkesgrupperna mot kärnvapen arbetar med att sprida information om konflikter och konstruktiv konflikthantering på global och lokal nivå.

Associerade yrkesföreningar i Läkare mot Kärnvapen är Forskare och Ingenjörer mot Kärnvapen (FIMK)Sjuksköterskor, Sjukgymnaster och Biomedicinska analytiker mot Kärnvapen (SSAMK) samt Tandläkare mot Kärnvapen (STMK). Ni är alla välkomna att bli associerade medlemmar i Läkare mot Kärnvapen för att fortsätta arbeta för en kärnvapenfri värld!

DSC_0610