Forskare och Ingenjörer mot Kärnvapen (FIMK)

Du som är forskare eller ingenjör kan bli associerad medlem i Läkare mot Kärnvapen.

Som associerad medlem ingår prenumeration på tidskriften Läkare mot Kärnvapen, möjlighet att få digitala nyhetsbrev och möjlighet att delta i föreningens programaktiviteter.

Bli associerad medlem

AVTAL BETRÄFFANDE ANSLUTNING TILL SLMK AV TIDIGARE MEDLEMMAR I FIMK

Detta avtal har träffats mellan Svenska Forskare och Ingenjörer mot kärnvapen (FIMK) och Svenska Läkare mot Kärnvapen (SLMK). Syftet med avtalet är att ge tidigare medlemmar i FIMK möjlighet att fortsätta bidra till arbetet för en känvapenfri värld genom anslutning till SLMK efter att FIMK lagts ned. Medlemmarna i FIMK kommer att erbjudas gå in som associerade medlemmar i SLMK i kategorin SLMK/FIMK med följande rättigheter:

1. Prenumeration på SLMK tidning och elektroniska nyhetsbrev.

2. Adjungering till SLMK styrelse vid behov enligt styrelsens beslut.

3. Inbjudan till programaktiviteter, så som föredrag i samband med möten.

4. Medverkan i SLMK:s Vetenskapliga Råd enligt kallelse från detta råd.

5. Möjlighet att införa artiklar i SLMK tidning, speciellt om tekniska frågor.

6. Speciell identifikation i SLMK:s medlemsregister för kategorin SLMK/FIMK.

7. Möjlighet för nya medlemmar att ansluta till SLMK/FIMK.

8. Möjlighet att göra riktade utskick till SLMK/FIMK-medlemmar.

 

Motprestation från FIMK:

1. I samband med övergången betalar FIMK 4000 kr som kollektiv medlemsavgift för att täcka fortsatt utskick av SLMK tidning under resten av år 2011 till alla tidigare FIMK-medlemmar.

2. Kvarvarande medel (ca 25000 kr), efter att alla kostnader fram till slutlig avveckling av FIMK betalats, ställs till förfogande för SLMK:s Vetenskapliga Råd. Om dessa pengar inte utnyttjats för verksamheten inom det Vetenskapliga Rådet före utgången av år 2014, eller om rådet avvecklas innan dess, tillfaller återstoden SLMK:s kassa.

3. De FIMK-medlemmar som väljer att gå in som associerade medlemmar i SLMK betalar en årsavgift om 200kr/år. Avgiften för efterföljande år bestäms i sedvanlig ordning inom SLMK, så att den täcker de kostnader som SLMK har för associerad medlem (främst merkostnader för SLMK tidning).

Kontakta Stefan Björnsson från Forskare och Ingenjörer mot Kärnvapen, stefan.bjornson@telia.com eller info@slmk.org för mer information.