Tandläkare mot Kärnvapen (STMK)

Du som är tandläkare kan bli associerad medlem i Läkare mot Kärnvapen.

Som associerad medlem ingår prenumeration på tidskriften Läkare mot Kärnvapen, möjlighet att få digitala nyhetsbrev och möjlighet att delta i föreningens programaktiviteter.

Bli associerad medlem

OM STMK

Förenings syfte är att stärka opinionen mot kärnvapen för att förhindra kärnvapenkrig genom att:

  • i första hand förmedla kunskap till svenska och utländska tandläkare om kärnvapnens omfattande och förödande verkningar
  • bidraga till att sprida insikt om ett kärnvapenkrigs förödande konsekvenser till andra människor
  • tillsammans med övriga yrkesföreningar mot kärnvapen direkt och indirekt söka påverka politiker och andra beslutsfattare till avveckling av kärnvapen

Föreningen är partipolitiskt och ekonomiskt obunden.

Föreningen Svenska Tandläkare Mot Kärnvapen (STMK) har beslutat att upphöra som organisation. Som medlem i STMK kan du i stället ansluta dig till och stödja föreningen Svenska Läkare Mot Kärnvapen.

STMK bildades 1984 med tanken att utnyttja det nätverk för informations- och kunskapsspridning som det gemensamma yrket utgör. Medlemmar anslöt sig från hela landet och under de snart 30 år som gått har STMK arrangerat ett stort antal utställningar, symposier, föredrag och manifestationer. Under 80-talet kom också många andra yrkesföreningar till. Dessa föreningar har under lång tid samverkat under en paraplyorganisation: Yrkesgrupper mot kärnvapen.

Under senare år har det blivit allt tydligare att kärnvapenmotstånd behöver kanaliseras genom stora, kraftfulla organisationer. Precis som ingenjörer och sjuksköterskor beslutade därför STMK att rent organisatoriskt göra gemensam sak med läkarna, som driver den största och mest inflytelserika föreningen.

STMK:s avgående styrelse vill tacka Dig som medlem i föreningen för Dina bidrag genom åren och hoppas att Du fortsättningsvis vill stödja kampen mot kärnvapen genom att ansluta dig som medlem i SLMK. Ditt engagemang behövs!