ICAN

Vi är en del av den internationella kampanjen International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, ICAN och vi driver ICAN i Sverige.

ICAN är en global kampanj finns idag i 103 länder och har över 540 samarbetspartners. ICAN var den drivande kraften för att starta förhandlingar om ett förbud mot kärnvapen och drev förbudsprocessen framåt. FN:s konvention om ett kärnvapenförbud antogs den 7 juli 2017.

ICAN uppmanar till att:

  • Erkänna att all användning av kärnvapen skulle orsaka katastrofala humanitära och miljöskador.
  • Erkänna att det är en universellt humanitär nödvändighet att förbjuda kärnvapen, även för stater som inte besitter dem.
  • Erkänna att kärnvapenstaterna har en skyldighet att eliminera sina kärnvapen.
  • Skriva under och ratificera FN:s konvention om ett kärnvapenförbud

 

ICAN:S HISTORIA

ICAN bildades 2007 av International Physicians for the Prevention of Nuclear War, IPPNW. Sedan ICAN startades har kampanjen varit pådrivande för att skifta fokus i den internationella kärnvapendebatten. De humanitära aspekterna har lyfts fram mer och de tekniska diskussionerna har fått allt mindre utrymme.

ICAN I SVERIGE

Läkare mot Kärnvapen driver ICAN i Sverige och vi sitter även i ICANs internationella styrgrupp. Vi har ett ansvar för kampanjen och är med och utvecklar internationella strategier och hur arbetet ska föras framåt. Tillsammans med andra organisationer och politiska partier så arbetar vi för att sprida information till allmänheten och påverka politiker om kärnvapenförbudet.

Vill du veta hur din organisation, ditt fackförbund eller politiska parti kan bli en del av ICAN? Läs igenom kraven och kontakta info@icanw.org.