Tänkvärt

Den som har kärnvapen är en stormakt, men kärnvapen får inte komma i händerna på en galning, för bara en galning kan vilja starta ett kärnvapenkrig. Man har dom bara för att andra har dom och att omvärlden ska tro att man är tillräckligt galen för att använda dom. Om omvärlden tror att man är tillräckligt galen för att använda kärnvapen, då hör man till dom största. Omvärlden får inte börja tro att man är klok, för då blir det väldigt farligt.

– Eva Moberg

Styrelsen

Vår styrelse väljs på ett år i taget vid varje årsmöte som hålls i januari. Styrelsen sammanträder 4 gånger per år och verkställande utskottet, VU, sammanträder 11 gånger per år. VU består av ordförande, vice ordföranden och sekreteraren.

E-postadresserna till styrelsen är uppbyggda enligt följande princip: förnamn.efternamn[a]slmk.org (utan prickarna i å, ä och ö)

ORDFÖRANDE

jan-larsson_red

Jan Larsson
Ort: Uppsala
Födelseår: 1944
Tidigare övriga uppdrag: Ordförande
Nuvarande övriga uppdrag: Redaktör Läkare mot kärnvapen
Yrkeskompetens: Läkare, specialist i anestesi och intensivvård, docent

VICE ORDFÖRANDEN

Åsa Lindström
Ort:
Eskilstuna
Födelseår: 1981
Nuvarande uppdrag: Medlem i IPPNW:s internationella råd
Tidigare övriga uppdrag: Studentrepresentant, studentsuppleant, styrelseledamot, samordnare Umeås lokalgrupp
Yrkeskompetens: Läkare, specialist i akutsjukvård

David

David Victorin
Ort: Göteborg
Födelseår: 1988
Tidigare övriga uppdrag: Studentrepresentant
Yrkeskompetens: ST-läkare öron, näsa, hals

SEKRETERARE

Meit

Meit Krakau
Ort: Danderyd
Födelseår: 1943
Nuvarande övriga uppdrag: Stockholms lokalgrupp, Nätverket för kärnvapennedrustning
Yrkeskompetens: Läkare, specialist i geriatrik

LEDAMÖTER

Gunnar

Gunnar Westberg
Ort: Göteborg
Födelseår: 1938
Tidigare övriga uppdrag: Ordförande, styrelseledamot, co-president IPPNW
Nuvarande övriga uppdrag: Medlem i Vetenskapliga rådet
Yrkeskompetens: Läkare, specialist i internmedicin och njurmedicin, professor i medicin

Leonore Wide 2017

Leonore Wide
Ort: Saltsjöbaden
Födelseår: 1938
Tidigare övriga uppdrag: Vice ordförande, styrelseledamot, ordförande Nätverket för kärnvapennedrustning
Nuvarande övriga uppdrag: Ordförande Stockholms lokalgrupp
Yrkeskompetens: Läkare, specialist i allmän psykiatri

Christina Vigre Lundius

Christina Vigre Lundius
Ort: Perstorp
Födelseår: 1944
Tidigare övriga uppdrag: Styrelsesuppleant, vice ordförande
Yrkeskompetens: Läkare, specialist i allmänmedicin och företagshälsovård

Martin Tondel 2017

Martin Tondel
Ort: Uppsala
Födelseår: 1962
Tidigare övriga uppdrag: Vice ordförande
Nuvarande övriga uppdrag: Medlem i Vetenskapliga rådet
Yrkeskompetens: Läkare, specialist i arbets- och miljömedicin

 

Markus Bäckman
Ort: Karlskrona
Födelseår: 1987
Yrkeskompetens: ST-läkare i allmänmedicin

ADJUNGERAD STYRELSELEDAMOT


Eva Petersson
Ort
: Järfälla
Födelseår: 1955
Tidigare övriga uppdrag: Sjuksköterskor mot kärnvapen
Nuvarande övriga uppdrag: Aktiv i Stockholms lokalgrupp
Yrkeskompetens: Sjuksköterska

STUDENTREPRESENTANT

Vakant
Ort:
Födelseår:
Yrkeskompetens:

SUPPLEANTER

ann-marie

Ann Marie Janson Lang
Ort: Stockholm
Födelseår: 1959
Tidigare övriga uppdrag: Styrelseledamot, vice ordförande, talman för IPPNWs internationella råd
Yrkeskompetens: Läkare, docent i neurovetenskap

Gösta Alfvén
Ort: Stockholm
Födelseår: 1941
Tidigare övriga uppdrag: Styrelseledamot, ordförande och vice ordförande Stockholms lokalgrupp
Yrkeskompetens: Läkare, specialist i barnmedicin, docent

Wenjing

Wenjing Tao
Ort: Solna
Födelseår: 1985
Tidigare övriga uppdrag: Styrelseledamot i IPPNW, internationell studentrepresentant IPPNW, koordinator Nuclear weapons inheritence project
Yrkeskompetens: Läkare, specialist i socialmedicin

Johannes Eldblom

Johannes Eldblom
Ort: Göteborg
Födelseår: 1980
Yrkeskompetens: ST-läkare barnmedicin

Johannes Norberg
Ort: Skellefteå
Födelseår: 1983
Tidigare övriga uppdrag: Valberedning
Yrkeskompetens: Läkare, specialist i geriatrik

STUDENTSUPPLEANT

Vakant
Ort:
Födelseår:
Yrkeskompetens:

VALBEREDNING

Carin Odhner
Ort: Stocksund

Andreas Tolf
Ort: Uppsala

Erik Wareborn
Ort: Stockholm

FÖRENINGSREVISOR

Bengt Lindell
Ort: Kalmar
Föreningsrevisorn fyller även föreningens ”whistleblower”-funktion och kan kontaktas via whistleblower@slmk.org

FÖRENINGSREVISOR SUPPLEANT

Kristina Olofsson
Ort: Hudiksvall

AUKTORISERAD REVISOR

Christina Gotting
Gotting Revision
christina@gottingrevision.se

AUKTORISERAD REVISOR SUPPLEANT

Eva Stein
Allegretto Revision AB
eva.stein@allegretto.se