Tänkvärt

Nobel was a genuine friend of peace. He even went so far as to believe that he had invented a tool of destruction, dynamite, which would make war so senseless that it would become impossible. He was wrong.

– Alva Myrdal

Styrelsen

Vår styrelse väljs på ett år i taget vid varje årsmöte som hålls i januari. Styrelsen sammanträder 4 gånger per år och verkställande utskottet, VU, sammanträder 11 gånger per år. VU består av ordförande, vice ordförande, sekreteraren och studentrepresentanten.

E-postadresserna till styrelsen är uppbyggda enligt följande princip: förnamn.efternamn[a]slmk.org (utan prickarna i å, ä och ö)

ORDFÖRANDE

Åsa Lindström
Ort:
Eskilstuna
Födelseår: 1981
Nuvarande uppdrag: Medlem i IPPNW:s internationella råd
Tidigare övriga uppdrag: Studentrepresentant, studentsuppleant, styrelseledamot, samordnare Umeås lokalgrupp
Yrkeskompetens: Läkare, specialist i akutsjukvård

VICE ORDFÖRANDE

David

David Victorin
Ort: Göteborg
Födelseår: 1988
Tidigare övriga uppdrag: Studentrepresentant
Yrkeskompetens: ST-läkare öron, näsa, hals

SEKRETERARE

Meit

Meit Krakau
Ort: Danderyd
Födelseår: 1943
Nuvarande övriga uppdrag: Stockholms lokalgrupp, Nätverket för kärnvapennedrustning
Yrkeskompetens: Läkare, specialist i geriatrik

LEDAMÖTER

Gunnar

Gunnar Westberg
Ort: Göteborg
Födelseår: 1938
Tidigare övriga uppdrag: Ordförande, styrelseledamot, co-president IPPNW
Nuvarande övriga uppdrag: Medlem i Vetenskapliga rådet
Yrkeskompetens: Läkare, specialist i internmedicin och njurmedicin, professor i medicin

Leonore Wide 2017

Leonore Wide
Ort: Saltsjöbaden
Födelseår: 1938
Tidigare övriga uppdrag: Vice ordförande, styrelseledamot, ordförande Nätverket för kärnvapennedrustning
Nuvarande övriga uppdrag: Ordförande Stockholms lokalgrupp
Yrkeskompetens: Läkare, specialist i allmän psykiatri

Jan Larsson
Ort: Uppsala
Födelseår: 1944
Tidigare övriga uppdrag: Ordförande
Nuvarande övriga uppdrag: Redaktör Läkare mot kärnvapen
Yrkeskompetens: Läkare, specialist i anestesi och intensivvård, docent

Johannes Norberg
Ort: Skellefteå
Födelseår: 1983
Tidigare övriga uppdrag: Suppleant, valberedning
Yrkeskompetens: Läkare, specialist i geriatrik

 

Carin Odhner
Ort: Danderyd
Födelseår: 1943
Tidigare övriga uppdrag: Valberedning
Nuvarande övriga uppdrag: Aktiv i Stockholms lokalgrupp
Yrkeskompetens: Läkare, specialist i allmän psykiatri

STUDENTREPRESENTANT

Clara Brune
Ort: Stockholm
Födelseår: 1998
Yrkeskompetens: Läkarstudent, termin 4

ADJUNGERAD STYRELSELEDAMOT

Eva Petersson
Ort
: Järfälla
Födelseår: 1955
Tidigare övriga uppdrag: Sjuksköterskor mot kärnvapen
Nuvarande övriga uppdrag: Aktiv i Stockholms lokalgrupp
Yrkeskompetens: Sjuksköterska

SUPPLEANTER

ann-marie

Ann Marie Janson Lang
Ort: Stockholm
Födelseår: 1959
Tidigare övriga uppdrag: Styrelseledamot, vice ordförande, talman för IPPNWs internationella råd
Yrkeskompetens: Läkare, docent i neurovetenskap

Gösta Alfvén
Ort: Stockholm
Födelseår: 1941
Tidigare övriga uppdrag: Styrelseledamot, ordförande och vice ordförande Stockholms lokalgrupp
Yrkeskompetens: Läkare, specialist i barnmedicin, docent

Wenjing

Wenjing Tao
Ort: Solna
Födelseår: 1985
Tidigare övriga uppdrag: Styrelseledamot i IPPNW, internationell studentrepresentant IPPNW, koordinator Nuclear weapons inheritence project
Yrkeskompetens: Läkare, specialist i socialmedicin

Johannes Eldblom

Johannes Eldblom
Ort: Göteborg
Födelseår: 1980
Yrkeskompetens: Läkare, specialist i barnmedicin

Martina Grosch
Ort: Malmö
Födelseår: 1979
Tidigare övriga uppdrag: Styrelseledamot, studentrepresentant och styrelseledamot i IPPNW:s styrelse. Tidigare aktiv i Nuclear weapons inheritance project
Yrkeskompetens: Läkare, specialist i allmänmedicin

Benny Petersson
Ort: Järfälla
Födelseår: 1953
Yrkeskompetens: Läkare, specialist inom anestesi & intensivvård, medicine doktor

STUDENTSUPPLEANT

Adina Perpåls
Ort: Örebro
Födelseår: 1993
Yrkeskompetens: Läkarstudent

VALBEREDNING

Andreas Tolf
Ort: Uppsala

Erik Wareborn
Ort: Stockholm

Christina Vigre Lundius
Ort: Perstorp

Martin Tondel
Ort: Uppsala

FÖRENINGSREVISOR

Bengt Lindell
Ort: Kalmar
Föreningsrevisorn fyller även föreningens ”whistleblower”-funktion och kan kontaktas via whistleblower@slmk.org

FÖRENINGSREVISOR SUPPLEANT

Kristina Olofsson
Ort: Hudiksvall

AUKTORISERAD REVISOR

Christina Gotting
Gotting Revision
christina@gottingrevision.se

AUKTORISERAD REVISOR SUPPLEANT

Eva Stein
Allegretto Revision AB
eva.stein@allegretto.se