Styrelsen

Vår styrelse väljs på ett år i taget vid varje årsmöte som hålls i januari. Styrelsen sammanträder 4 gånger per år och verkställande utskottet, VU, sammanträder 11 gånger per år. VU består av ordförande, vice ordföranden, sekreteraren, medlem i IPPNW:s internationella råd, koordinatorn samt studentrepresentanten.

E-postadresserna till styrelsen är uppbyggda enligt följande princip: förnamn.efternamn[a]slmk.org (utan prickarna i å, ä och ö)

ORDFÖRANDE

Andreas Tolf 2017

Andreas Tolf
Ort:
Uppsala
Födelseår: 1985
Tidigare övriga uppdrag: Studentrepresentant, studentsuppleant, styrelseledamot
Yrkeskompetens: ST-läkare neurologi

VICE ORDFÖRANDEN

Åsa

Åsa Lindström
Ort:
Eskilstuna
Födelseår: 1981
Tidigare övriga uppdrag: Studentrepresentant, studentsuppleant, styrelseledamot, samordnare Umeås lokalgrupp
Yrkeskompetens: ST-läkare akutsjukvård

Martin Tondel 2017

Martin Tondel
Ort: Uppsala
Födelseår: 1962
Tidigare övriga uppdrag: Styrelseledamot
Nuvarande övriga uppdrag: Medlem i Vetenskapliga rådet
Yrkeskompetens: Läkare, specialist i arbets- och miljömedicin

SEKRETERARE

Meit

Meit Krakau
Ort: Danderyd
Födelseår: 1943
Nuvarande övriga uppdrag: Stockholms lokalgrupp, Nätverket för kärnvapennedrustning
Yrkeskompetens: Läkare, specialist i geriatrik

MEDLEM I IPPNW:S INTERNATIONELLA RÅD

Gunnar

Gunnar Westberg
Ort: Göteborg
Födelseår: 1938
Tidigare övriga uppdrag: Ordförande, styrelseledamot, co-president IPPNW
Nuvarande övriga uppdrag: Medlem i Vetenskapliga rådet
Yrkeskompetens: Läkare, specialist i internmedicin och njurmedicin, professor i medicin

KOORDINATOR

Leonore Wide 2017

Leonore Wide
Ort: Saltsjöbaden
Födelseår: 1938
Tidigare övriga uppdrag: Vice ordförande, styrelseledamot
Nuvarande övriga uppdrag: Ordförande Stockholms lokalgrupp, ordförande Nätverket för kärnvapennedrustning
Yrkeskompetens: Läkare, specialist i allmän psykiatri

ÖVRIGA LEDAMÖTER

Christina Vigre Lundius

Christina Vigre Lundius
Ort: Perstorp
Födelseår: 1944
Tidigare övriga uppdrag: Styrelsesuppleant
Yrkeskompetens: Läkare, specialist i allmänmedicin och företagshälsovård

Birgitta Kastlund 2017

Birgitta Kastlund
Ort: Lund
Födelseår: 1945
Tidigare övriga uppdrag: Styrelsesuppleant
Yrkeskompetens: Läkare, specialist i allmän psykiatri

Bengt Larsson 2017

Bengt Larsson 
Ort: Hudiksvall
Födelseår: 1953
Tidigare övriga uppdrag: Föreningsrevisor
Yrkeskompetens: Läkare, specialist i medicinsk radiologi

STUDENTREPRESENTANT

David

David Victorin
Ort: Göteborg
Födelseår: 1988
Yrkeskompetens: AT-läkare

SUPPLEANTER

ann-marie

Ann Marie Janson Lang
Ort: Stockholm
Födelseår: 1959
Tidigare övriga uppdrag: Styrelseledamot, vice ordförande, talman för IPPNWs internationella råd
Yrkeskompetens: Läkare, docent i neurovetenskap

Gösta Alfvén

Gösta Alfvén
Ort: Stockholm
Födelseår: 1941
Tidigare övriga uppdrag: Styrelseledamot, ordförande och vice ordförande Stockholms lokalgrupp
Yrkeskompetens: Läkare, specialist i barnmedicin, docent

jan-larsson_red

Jan Larsson
Ort: Uppsala
Födelseår: 1944
Tidigare övriga uppdrag: Ordförande
Nuvarande övriga uppdrag: Redaktör Läkare mot kärnvapen
Yrkeskompetens: Läkare, specialist i anestesi och intensivvård, docent

Wenjing

Wenjing Tao
Ort: Solna
Födelseår: 1985
Tidigare övriga uppdrag: Styrelseledamot i IPPNW, internationell studentrepresentant IPPNW, koordinator Nuclear weapons inheritence project
Yrkeskompetens: ST-läkare socialmedicin

Johannes Eldblom

Johannes Eldblom
Ort: Göteborg
Födelseår: 1980
Yrkeskompetens: ST-läkare barnmedicin

STUDENTSUPPLEANT

Vakant
Ort:
Födelseår:
Yrkeskompetens:

VALBEREDNING

Carin Odhner
Ort: Stocksund

Johannes Norberg
Ort: Skellefteå

Erik Wareborn
Ort: Malmö

FÖRENINGSREVISOR

Bengt Lindell
Ort: Kalmar
Föreningsrevisorn fyller även föreningens ”whistleblower”-funktion och kan kontaktas via whistleblower@slmk.org

FÖRENINGSREVISOR SUPPLEANT

Kristina Olofsson
Ort: Hudiksvall

AUKTORISERAD REVISOR

Christina Gotting
Gotting Revision
christina@gottingrevision.se

AUKTORISERAD REVISOR SUPPLEANT

Eva Stein
Allegretto Revision AB
eva.stein@allegretto.se