Vårt arbete

Vi arbetar dagligen med påverkan och opinionsbildning i vår verksamhet, samt arbetar vi årligen med olika projekt. Det innebär att vi lägger ner extra fokus på olika teman och delar av kärnvapennedrustning.

Här hittar ni material och information om pågående projekt och arbete. Vi lägger även upp information i kalendariet, på nyhetssidan samt på bloggen.

Ett förbud mot kärnvapen

Under 2017 kommer förhandlingar att inledas om ett förbud mot kärnvapen. Den första sessionen är 27-31 mars och den andra sessionen är 15 juni – 7 juli. Kontakta oss om du har några frågor, info[a]slmk.org.

Läs mer:
Var med och skapa historia!
After the ban
Låt oss skriva historia, förbjud kärnvapen!
Pressmeddelande: Förhandlingar i FN om ett förbud mot kärnvapen

Hemsidor
Nuclearban.org
International Campaign to Abolish Nuclear Weapons 
Reaching Critical Will

Övrigt material
Nedrustning på humanitär grund – det humanitära initiativet och arbetet för ett internationellt kärnvapenförbud – februari 2017
 – argumentationsunderlag

 

Projekt

2017

Förbud i fokus

Projektet för 2017 handlar om förhandlingarna om ett kärnvapenförbud som kommer äga rum under året.

Vi kommer att vara på plats på FN i New York under de båda sessionerna som förhandlingarna äger rum. I maj inleds även en ny cykel av icke-spridningsavtalet, NPT, och den första förberedande kommittén kommer att äga rum i Wien.

2016

En osäker värld – kärnvapnens risker och konsekvenser

Under 2016 har vi ett projekt som fokuserar på kärnvapnens risker och konsekvenser. Projektet går ut på att undersöka, informera och påverka allmänheten om risker och konsekvenser av kärnvapen samt främja kunskapsutbyte.

Under året kommer vi genomföra en rad aktiviteter, bland annat kommer vi:

  • utföra en opinionsundersökning
  • föreläsa på universitet runt om i Sverige
  • anordna seminarium
  • publicera material om risker och konsekvenser

2015

2015 var det 70 år sedan atombomberna föll över de japanska städerna Hiroshima och Nagasaki. Det präglade våra projekt under året som i stora drag handlade om kommunikation och informationsspridning.

Vi gjorde om vår hemsida, utvecklade våra kommunikationskanaler, höll föreläsningar samt var på FN i New York dels på översynskonferensen av icke-spridningsavtalet i maj och dels under Generalförsamlingens första utskott i oktober. Projekten gick under namnen Mot en ny agenda och Nedrustning på schemat.

2014

Under 2014 fokuserade vi under våren på riksdagsvalet och gjorde en opinionsundersökning som visade att 9 av 10 svenskar vill förbjuda kärnvapen i projektet Valet om världen.

Under hösten hade vi projektet Lär om kärnvapen 2.0 där vi uppdaterade vår sajt Lär om kärnvapen som är ett webbaserat utbildningsmaterial som finns på svenska, norska, engelska och en sammanfattning på ryska. Lär om kärnvapen är en sida för dig som vill lära dig mer om kärnvapen. Här finner du information om allt du kan tänka dig som har med kärnvapen att göra.

Samarbeten


Globalportalen-logga-web
         schysstapensioner

ican