Första statspartsmötet

Det första statspartsmötet för FN:s konvention om förbud mot kärnvapen, TPNW, kommer att äga rum 21–23 juni 2022 i Wien, Österrike. Vi i Svenska Läkare mot Kärnvapen kommer att vara på plats.

FN:s konvention om förbud mot kärnvapen, TPNW, trädde ikraft i januari 2021. Det första statspartsmötet var först tänkt att hållas i januari 2022 men på grund av Covid-19 pandemin har mötet skjutits upp till juni 2022.

Då träffas de länder som ratificerat kärnvapenförbudet för första gången i Wien, Österrike, för att diskutera arbetet med att implementera konventionen. Länderna kommer att diskutera och komma överens om konkreta steg när det gäller viktiga delar av konventionen, däribland artikel 6 om stöd till offer för kärnvapenanvändning och kärnvapentester, samt vilken tidsram kärnvapenstater som går med i konventionen kommer att ha för att avskaffa sina kärnvapen (artikel 4).

Stater som inte är med i avtalet, så som Sverige, såväl som FN-organ, internationella organisationer eller institutioner, regionala organisationer, Internationella Röda Korskommittén och icke-statliga organisationer, är inbjudna att närvara vid mötet som observatörer.

Inför statspartsmötet anordnar Österrike en uppföljande konferens om kärnvapnens humanitära konsekvenser.

Rekommendationer

Tillsammans med Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen har vi tagit fram rekommendationer till Sverige inför första statspartsmötet för FN:s konvention om förbud mot kärnvapen. Ladda ner rekommendationerna nedan.

Rekommendationer Sverige 1MSP – 2022