Förebygga är enda medicinen

Blir vi sjuka eller skadade räknar vi med tillgång till kvalificerad vård. Adekvat vård för akuta tillstånd är en självklarhet, precis som specialistkompetent personal och avancerad utrustning för vård och undersökningar. Vad händer om det plötsligt inte finns vägar, elektricitet, utrustning eller personal med rätt utbildning och ett samhälle i kaos? Vad händer om det samtidigt kommer hundratusentals patienter med svåra brännskador, krosskador, blödningar och strålskador? Läs vår rapport – Förebygga är enda medicinen!

Läs rapporten: Förebygga är enda medicinen

En plötslig kris är en stor påfrestning för sjukvården. Covid-19-pandemin visar detta tydligt. I Sverige tog det månader att dubblera antalet IVA-platser. En ny rapport från Svenska Läkare mot Kärnvapen, Förebygga är den enda medicinen, visar på den obefintliga kapacitet som sjukvården har för ett scenario där ett enda kärnvapen exploderar över centrala Stockholm.

Många skadade och ingen hjälp att få

Med runt 250 000 skadade skulle Region Stockholms drygt 9 000 läkare och 20 000 sjuksköterskor vara långt ifrån tillräckliga för att rädda liv och ge svårt skadade vård. För varje överlevande läkare skulle det finnas 28 skadade. Patienter i behov av avancerad och resurskrävande vård som de flesta av de överlevande läkarna och sjuksköterskor inte skulle ha rätt kompetens och kunskap för. Därtill kommer akutsjukhusen i centrala Stockholm vara i ruiner och brukbara vårdplatserna så få att det skulle bli över 100 patienter per plats. Tusentals brännskadade skulle behöva specialiserad intensivvård med brännskadekompetens. I Sverige finns endast kapacitet att vårda uppemot 25 svårt brännskadade.

– Rapporten synliggör det vi läkare redan vet: att det är omöjligt för sjukvården att hantera de humanitära konsekvenserna vid en kärnvapenexplosion. Ingen stad har tillräckligt med läkare och vårdplatser för hundratusentals skadade. Jag som är akutläkare skulle knappt kunna rädda en enda, om jag ens överlevde själv. Det enda vi kan göra är att arbeta förebyggande för att det aldrig mer ska hända, genom total nedrustning av kärnvapen, säger Åsa Lindström, specialistläkare Akutsjukvård från Svenska Läkare mot Kärnvapen.

Rapporten visar i korthet:

  • I Stockholm finns cirka 10 000 läkare och 22 000 sjuksköterskor, men många skulle själva dö eller skadas så svårt att de inte kan arbeta.
  • I rapportens scenario skulle inte ens 9 000 läkare och knappt 20 000 sjuksköterskor bli kvar att vårda omkring 250 000 patienter. Varje överlevande läkare skulle ha ansvar för att behandla 28 patienter samtidigt.
  • Tre av Stockholms sju akutsjukhus skulle vara i ruiner och många av regionens cirka 3 700 vårdplatser bli obrukbara. Under coronapandemin har det i hela Sverige som mest vårdats 558 covidpatienter samtidigt på IVA. Vid en kärnvapenexplosion skulle patienterna som behöver intensivvård vara tio- kanske hundratusentals.
  • Tusentals allvarligt brännskadade skulle behöva specialistvård, men vid Sverige två brännskadecentrum finns bara kapacitet att vårda 16–25 brännskadepatienter.

Läs rapporten här: Förebygga är enda medicinen