Tänkvärt

Den som har kärnvapen är en stormakt, men kärnvapen får inte komma i händerna på en galning, för bara en galning kan vilja starta ett kärnvapenkrig. Man har dom bara för att andra har dom och att omvärlden ska tro att man är tillräckligt galen för att använda dom. Om omvärlden tror att man är tillräckligt galen för att använda kärnvapen, då hör man till dom största. Omvärlden får inte börja tro att man är klok, för då blir det väldigt farligt.

– Eva Moberg

IPPNW

International Physicians for the Prevention of Nuclear War, IPPNW, grundades 1980 på initiativ av en amerikansk och en sovjetisk hjärtläkare, Bernard Lown och Jevgenij Chazov, som tillsammans arbetat för att förebygga hjärtinfarkter.

De hade funnit att amerikanska och sovjetiska hjärtan var märkvärdigt lika och att det gick utmärkt bra att samarbeta som läkare, mitt under det kalla kriget. Lown och Chazov insåg att det största hotet mot mänsklighetens hälsa och överlevnad var kärnvapenkriget. De såg det som en uppgift för läkare att förebygga kärnvapenkrig genom att informera om de medicinska följderna av kärnvapnens användande och IPPNW grundades med detta ändamål.

Läkare i stora delar av världen blev entusiastiska och år 1985 hade föreningen 135 000 medlemmar i 40 länder. Föreningen blev stark i USA och i Sovjet och brobyggandet mellan Öst och Väst var mycket framgångsrikt.

IPPNW är en politiskt och religiöst obunden organisation med målet att avskaffa kärnvapnen genom att sprida saklig information om kärnvapnens medicinska effekter. IPPNW har sitt huvudkontor i Boston och leds nu av tre ordförande (”co-presidents”) från öst, väst och syd.

FREDSPRISET

År 1985 tilldelades IPPNW Nobels fredspris. ”Anledningen är uppenbar”, skrev den norska Nobelkommittén. ”Med utvecklingen av atomvapnen har frågan om nedrustning fått en ny dimension… Förebyggandet av ett utbrott av krig har i ökande grad kommit att ses som en fråga om liv eller död för den mänskligheten”.

I sitt tal som pristagare sade dr Lown bland annat: ”Vi läkare som värnar livet från födelsen till döden har ett moraliskt imperativ att med all vår kraft hindra att utvecklingen når avgrunden. De hotade invånarna på denna ömtåliga planet måste tala också för de ännu ofödda, ty eftervärldens talan når inte politikerna. Vi läkare protesterar mot det förfärliga i att hålla hela världen som gisslan. Vi protesterar mot att vara en måltavla för vapen som kan leda till vår utrotning”.

Många politiker drev en kampanj mot IPPNW, särskilt i samband med fredspriset. Från USA och Nato framfördes ett krav på att kommittén skulle ta tillbaka priset. Föreningen ansågs av många vara styrd från Sovjetunionen, trots att huvuddelen av de pengar som behövdes samlades in i USA. Vid en presskonferens efter prisutdelningen drabbades en rysk journalist av en hjärtinfarkt med hjärtstillestånd. Dr Chazov och Dr Lown påbörjade omedelbart hjärtupplivning. En defibrillator – som är en uppfinning av dr Lown! – skaffades fram, mannen defibrillerades och överlevde. ”För oss läkare” sade dr Lown, ” spelar det ingen roll om hjärtat är ryskt eller amerikanskt, vår plikt är densamma”. Kritiken mot IPPNW avtog efter denna händelse.

IPPNW IDAG

Idag finns IPPNW i 64 länder och representerar tiotusentals läkare, läkarstudenter, andra hälsoarbetare och engagerade medborgare som delar det gemensamma målet att skapa en fredligare och säkrare värld befriad från kärnvapenhotet.

IPPNW har även en Peace and Health blog där olika författare skriver om olika frågor som rör kärnvapen och hälsa.

DEN SVENSKA SEKTIONEN

Den svenska föreningen startades redan 1981 efter ett upprop som ett stort antal professorer i medicinska ämnen skrev under. Snart var nästan hälften av landets läkare medlemmar. Läkare mot Kärnvapen arbetar enbart med kärnvapenfrågor, medan IPPNW i många andra länder har en bredare agenda.