Testamente

Att testamentera hela eller delar av sin kvarlåtenskap till Svenska Läkare mot Kärnvapen innebär ett meningsfullt och djupt uppskattat bidrag till arbetet för en säkrare värld som är fri från kärnvapen.

Genom att upprätta ett testamente kan Du förmedla ett budskap som lever kvar och gör skillnad i läkarrörelsen fortsatta kamp mot kärnvapen. Vi är djupt tacksamma för de gåvor som föreningen får från personer som valt att skriva in Svenska Läkare mot Kärnvapen i sitt testamente. 

Tänk på att det är din vilja som ska gälla – ingen annans. Det är viktigt att du själv i lugn och ro tänker igenom ditt testamente utifrån från vad du själv vill och önskar bidra till. 

Svenska Läkare mot Kärnvapen är medlem i Giva Sverige (tidigare FRII). Du kan vara helt trygg i att vi hanterar testamentsgåvor på ett omsorgsfullt och korrekt sätt. Vi omfattas av kvalitetsarbete för insamlingsorganisationer vilket inbegriper etiska riktlinjer, ekonomisk redovisning samt intern kontroll och effektmätning. Vidare följer vi de etiska riktlinjer som Giva Sverige ställt upp för hanteringen av testamentsgåvor. På Giva Sveriges hemsida finns dessa riktlinjer beskrivna och där finns även en mall för upprättande av testamente.

Om Du beslutar dig för att testamentera hela eller delar av din kvarlåtenskap till Svenska Läkare mot Kärnvapen så görs det genom att Du uppger föreningens organisationsnummer 812000–2202 när testamentet upprättas. Du är varmt välkommen att kontakta föreningens kansli för mer information: telefon 08-400 20 483 eller e-post info@slmk.org.

VÄRDEFULLA LÄNKAR

Giva Sverige

Skriv testamente – mall

Frågor och svar

Bra att veta