Tänkvärt

I said earlier this year that we are sleepwalking towards disaster. In truth, it is worse than that we are asleep at the controls of a fast-moving aircraft. Unless we wake up and take control, the outcome is all too predictable.

– Kofi Annan

Om oss

It is the committee’s opinion that this organisation has performed a considerable service to mankind by spreading authoritative information and by creating an awareness of the catastrophic consequences of atomic warfare. – Norska Nobelkommitténs motivering för Nobels fredspris, 1985

VILKA ÄR VI?

Svenska Läkare mot Kärnvapen bildades 1981 och är en del av världsfederationen International Physicians for the Prevention of Nuclear War, IPPNW, som finns i över 60 länder. 1985 tilldelades IPPNW Nobels fredspris för deras arbete med att skapa medvetenhet och sprida information om de katastrofala följderna av ett kärnvapenkrig.

Svenska Läkare mot Kärnvapens syfte är att sprida kunskap om kärnvapnens medicinska effekter samt att genom vetenskaplig forskning bidra till denna kunskap. Det handlar både om följderna av en kärnvapendetonation och om hälsoriskerna vid tillverkning, förvaring, lagring och transportering av kärnvapen. Målet är att stärka opinionen mot kärnvapen, så att kärnvapenkrig förhindras.

VARFÖR FINNS VI?

Kärnvapen är unika i sin destruktiva kapacitet. Ett enda vapen kan ödelägga en stad på ett ögonblick. Kärnvapen kan inte skilja civila mål från militära mål, vilket gör att i princip all användning av dem strider mot den internationella humanitära rätten.

En läkares uppgift är att värna om människors liv och hälsa. Av detta följer slutsatsen att kärnvapen måste avskaffas, innan de avskaffar oss.

Världshälsoorganisationen, WHO, bedömer att kärnvapnen utgör det största enskilda hotet mot människors hälsa. Ett fåtal länder tar sig rätten att med cirka 15 000 kärnvapen riskera hela vår civilisation och hela mänskligheten. Av dessa vapen står 1 800 i beredskap för omedelbar avfyring. I en tid av ökad spänning riskerar ett missförstånd eller en provokation att utlösa ett krig som snabbt kan eskalera till att omfatta kärnvapen. Katastrofen skulle bli total.

Vid en kärnvapenexplosion kan den intensiva hettan få kroppar att förångas. Tryckvågen färdas flera mil och sliter sönder byggnader och infrastruktur. Det radioaktiva nedfallet som kärnvapen skapar framkallar strålsjuka som leder till döden antingen direkt eller efter en kort tid. Med sjukhus i spillror och vårdpersonal som inte överlevt eller är svårt skadade är det omöjligt att behandla den stora mängden skadade människor. Ingenting kan göras för att lindra lidandet för dem som drabbats av explosionen.

VAD GÖR VI?

Det går inte att förbereda ett samhälle för kärnvapenkrigets katastrofala humanitära konsekvenser. Enda möjligheten är att förebygga kärnvapenkrig. Svenska Läkare mot Kärnvapen arbetar därför preventivt för att värna liv och hälsa genom att verka för att kärnvapen ska avskaffas och förbjudas, innan de används igen.

Vi arbetar aktivt genom opinionsbildning och påverkansarbete både i nationella och internationella fora. Vi för dialog med beslutsfattare och sprider information om kärnvapnen och kärnvapenkrigets katastrofala humanitära konsekvenser.

Vi är en del av den globala kampanjen för kärnvapnens avskaffande, International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, ICAN, som finns i 101 länder världen över. ICAN tilldelades 2017 år Nobels fredspris för sitt arbete med att lyfta fram de humanitära konsekvenserna och för arbetet för FN:s konvention om ett kärnvapenförbud.

For its work to draw attention to the catastrophic humanitarian consequences of any use of nuclear weapons and for its ground-breaking efforts to achieve a treaty-based prohibition of such weapons. – Norska Nobelkommitténs motivering för Nobels fredspris, 2017

Vi är en ideell organisation som är politiskt och religiöst obunden. Genom vårt 90-konto är vi medlemmar i Svensk Insamlingskontroll. Tillsammans med Giva Sverige värnar vi om att du som stödjer oss ska vara säker på att pengarna går till det avsedda ändamålet.

 

DOKUMENT

Stadgar – uppdaterade 2020

Policy för sociala medier

Verksamhetsberättelse 2018-2019

 

Läs mer om hur du blir medlem och hur din gåva används.