Testamente

Att testamentera hela eller delar av sin kvarlåtenskap till Svenska Läkare mot Kärnvapen innebär ett meningsfullt och djupt uppskattat bidrag till vårt arbete för en värld fri från kärnvapen.

Genom att upprätta ett testamente kan du förmedla ett budskap som lever kvar och gör skillnad i läkarrörelsens fortsatta arbete mot kärnvapen. Vi är djupt tacksamma för de gåvor som föreningen får från personer som valt att skriva in Svenska Läkare mot Kärnvapen i sitt testamente.

Tänk på att det är din vilja som ska gälla – ingen annans. Det är viktigt att du själv i lugn och ro tänker igenom ditt testamente utifrån från vad du själv vill och önskar bidra till.

Svenska Läkare mot Kärnvapen är medlem i Giva Sverige, branschorganisationen för tryggt givande, och följer de etiska riktlinjer som Giva Sverige ställt upp för hanteringen av testamentsgåvor. Därför kan du kan vara helt trygg i att vi hanterar din testamentsgåva på ett omsorgsfullt och korrekt sätt.

På Giva Sveriges hemsida hittar du de etiska riktlinjerna och mer information om hur du gör och vad ska tänka på om du vill testamentera till förmån för Svenska Läkare mot Kärnvapen. Där finns också en gratis mall för upprättande av testamente och du kan få rabatterad juridisk rådgivning. Följ länkarna här nedanför.

Om Du beslutar dig för att testamentera hela eller delar av din kvarlåtenskap till Svenska Läkare mot Kärnvapen så görs det genom att Du uppger föreningens organisationsnummer 812000–2202 när testamentet upprättas.

Du är varmt välkommen att kontakta Svenska Läkare mot Kärnvapens kansli för mer information: e-post info@slmk.org eller telefon 08-400 20 483.

VÄRDEFULLA LÄNKAR

Giva Sverige

Skriv testamente – mall

Frågor och svar

Bra att veta

Rabatterad juridisk rådgivning

Reducerade fasta priser hos Lavendla på bland annat testamentesrådgivning