Bok: Förnuft, känsla och kärnvapen

Säkerhetspolitiken tycks vara ett näste för konservativa stereotyper om genus. Hur kommer det sig att personer som förespråkar nedrustning beskrivs som naiva, känslobaserade och farliga? Kan vi genom en historisk analys lära oss något om den pågående debatten om kärnvapennedrustning i Sverige idag? Låter det intressant? Beställ boken Förnuft, känsla och kärnvapen idag!

Kärnvapen har en särskild plats i svensk säkerhetspolitisk historia. Samma år som USA bombade de japanska städerna Hiroshima och Nagasaki påbörjades kärnvapenforskning i Sverige. Programmet var dock hemligt, och först i början av 1950-talet kom frågan att nå en bredare allmänhet och en intensiv debatt tog fart.

I boken Förnuft, känsla och kärnvapen – Svensk nedrustningspolitik ur ett feministiskt perspektiv undersöker  författaren Emma Rosengren, doktor i internationella relationer vid Stockholms universitet, hur kärnvapen-nedrustning växte fram som en central del av svensk utrikespolitik jämte kärnvapendebatten på 1950- och 1960-talen ur ett genusperspektiv.

Genom en historisk analys av dessa processer vill boken lära oss något om den pågående debatten om kärnvapennedrustning i Sverige idag. Hur kunde engagemang för nedrustning av kärnvapen ta form i en nationell kontext där motståndare mot kärnvapen beskrevs som naiva, känslobaserade och farliga? Hur bidrar ett genusperspektiv till att förstå framväxten av den svenska nedrustningspolitiken under 1950- och 60-talet, och vad kan en historisk analys av dessa processer lära oss om den svenska debatten om kärnvapen-nedrustning idag?

Boken är en omarbetning av Emma Rosengrens avhandling Gendering Nuclear Disarmament från 2020, genomförd på uppdrag av Svenska Läkare mot Kärnvapen. Författaren Emma Rosengren ansvarar för innehållet.


INFORMATION

Vill du köpa boken? Skicka ett mail till info@slmk.org med ditt namn och adress så skickar vi boken till dig. Betalningsinformation finner du nedan.

Pris: 180 kr inkl porto
Titel: Förnuft, känsla och kärnvapen
Författare: Emma Rosengren
Förlag: Santérus Förlag


BETALNINGSINFORMATION

SWISH

Swisha din betalning till nummer 123 901 0901 och märk betalningen med ”bok”. Du kan också scanna QR-koden för att öppna Swish-appen.

BANKGIRO

Sätt in din betalningen på bankgiro 901-0901. Märk betalningen med ditt namn och bok.