Läkare mot Kärnvapens Vetenskapliga råd

Svenska Läkare mot Kärnvapens Vetenskapliga råd är uppbyggt av personer som arbetar på olika med fokus på kärnvapen och säkerhet ur olika perspektiv.

Vetenskapliga rådet bildades 2012 och sammanträder två gånger om året. Rådets syfte är att med forskning och assistans bidra till frågor som rör kärnvapen, ur olika perspektiv. Det handlar bland annat om genus, etik och religion, historia, politik, teknik, fysik, miljö, psykologi och medicin.

Vetenskapliga rådet, bakgrund, presentation och verksamhet

RÅDETS MEDLEMMAR

Elisabet Södersten, Master of Science (MSc) in Psychology Stockholms och Uppsala universitet, leg. psykolog.

Emma Bjertén-Günther, Master i Politics and International Studies från Uppsala Universitet. Arbetar med säkerhets- och utvecklingsfrågor på Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI.

Gunilla Svensson, professor i meteorologi vid Stockholms universitet och Bolincentret för Klimatforskning. Forskar om väder och klimat och klimateffekterna av ett regionalt kärnvapenkrig.

Gunnar Westberg, pensionerad överläkare och professor i medicin, särskilt njurmedicin, vid Sahlgrenska Akademin, Göteborg.

Inge Axelsson, specialistläkare i barnmedicin, läkare vid Östersunds sjukhus. Tidigare lektor och professor i medicinsk vetenskap vid Mittuniversitetet.

Johan Swahn, teknisk fysiker och forskare vid Chalmers. Arbetar på föreningen Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG.

Kåre Axell, PhD i experimentell elimentarpartikelfysik. Forskningssekreterare inom nukleär icke-spridning på Strålsäkerhetsmyndigheten, Stockholm.

Lars Ingelstam, professor emeritus i Teknik och social förändring vid Linköpings universitet. Forskare och författare.

Lars Rydén, professor , forskat i biokemi vid Uppsala universitet. Director vid Baltic University Program och aktiv vid Centrum för hållbar utveckling vid Uppsala universitet.

Martin Tondel, överläkare på Arbets- och miljömedicinska kliniken i Uppsala. Forskar om lågdosstrålningens medicinska effekter.

Peter Wallensteen, professor i fredsforskning vid Uppsala universitet och vid University of Notre Dame i USA.

Stefan Björnson, civilingenjör i Teknisk fysik, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm.