Vetenskapliga rådet

Svenska Läkare mot Kärnvapens Vetenskapliga råd består av forskare som med sin forskning och expertis inom olika discipliner bidrar till att stärka kunskapen inom frågor som rör kärnvapen ur olika perspektiv.

Vetenskapliga rådet bildades 2012 och sammanträder två gånger om året. Idag representerar medlemmarna forskning inom etik och religion, historia, politik, teknik, fysik, miljö, psykologi och medicin.

RÅDETS MEDLEMMAR

Elisabet Södersten, Master of Science (MSc) in Psychology Stockholms och Uppsala universitet, leg. psykolog.

Gunilla Svensson, professor i meteorologi vid Stockholms universitet och Bolincentret för Klimatforskning. Forskar om väder och klimat och klimateffekterna av ett regionalt kärnvapenkrig.

Gunnar Westberg, pensionerad överläkare och professor i medicin, särskilt njurmedicin, vid Sahlgrenska Akademin, Göteborg.

Inge Axelsson, specialistläkare i barnmedicin, läkare vid Östersunds sjukhus. Tidigare lektor och professor i medicinsk vetenskap vid Mittuniversitetet.

Kåre Axell, PhD i experimentell elimentarpartikelfysik. Forskningssekreterare inom nukleär icke-spridning på Strålsäkerhetsmyndigheten, Stockholm.

Lars Ingelstam, professor emeritus i Teknik och social förändring vid Linköpings universitet. Forskare och författare.

Lars Rydén, professor, forskat i biokemi vid Uppsala universitet. Director vid Baltic University Program och aktiv vid Centrum för hållbar utveckling vid Uppsala universitet.

Stefan Björnson, civilingenjör i Teknisk fysik, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm.


Verksamhetsberättelse Vetenskapliga rådet 2021-22