Effekter på klimat och miljö

Det räcker med att en liten del av dagens kärnvapen avfyras för att det ska orsaka klimatförändringar som är farliga för jordens befolkning och djurliv.

När kärnvapen detonerar uppstår stora bränder av hettan och värmestrålningen från explosionen. Bränderna flyter samman och kan bilda eldstormar som ger ifrån sig stora mängder aska och rök.

Askan och röken från bränderna bildar ett rökskikt i atmosfären som kan finnas kvar i flera år. Rökskiktet hindrar solinstrålningen, minskar nederbörden och sänker temperaturen på jorden. En så kallad atomvinter skulle uppstå. Effekten blir sämre skördar och minskad livsmedelsproduktion, vilket skulle leda till att många människor skulle dö i svåra svältkatastrofer.

Ett kärnvapenkrig skulle också innebära att stora delar av vattensystemet i det angripna området skulle förstöras. Öppna vattentäkter, som utnyttjas för vattenförsörjning, skulle förorenas av radioaktivt nedfall och kan bli livsfarligt att dricka.

Kärnvapen och livsmedelsäkerhet av Kim Scherrer, Alan Robock, Jonas Jägermeyr, Cheryl Harrisson och Lili Xia

Vill du veta mer? Läs mer om hur kärnvapen påverkar miljön och klimatet på vår sajt Lär om kärnvapen.