Vad vi gör

Svenska Läkare mot Kärnvapen arbetar preventivt för att kärnvapen ska avskaffas, så att ett kärnvapenkrig och den svåra humanitära katastrof det skulle innebära förhindras.

Vi sprider kunskap om kärnvapen och deras medicinska effekter för att upplysa om de risker som kärnvapen innebär. Tack vare vår medlemsbas, bestående av läkare, läkarstudenter och andra yrkesgrupper med medicinsk och teknisk kompetens, har vi gedigen förankring i den medicinska forskningen kring kärnvapnens konsekvenser.

I Sverige för vi regelbunden dialog med beslutsfattare, myndigheter och andra aktörer, med målet att Sveriges regering ska skriva under och ratificera FN:s kärnvapenförbud.

Vi arbetar nationellt och internationellt för att stärka opinionen och påverka beslutsfattare och andra aktörer att ta ställning mot kärnvapen. Vi ser till att den humanitära rösten i kärnvapendebatten är tydlig och stark.

Svenska Läkare mot Kärnvapen driver också ICAN i Sverige, den svenska sektionen av den globala kampanjen för kärnvapnens avskaffande, samt sitter i ICAN:s internationella styrgrupp.

Några av våra framgångar

  • För vårt arbete har vi mottagit två Nobels fredspris, 1985 tillsammans med IPPNW, och 2017 tillsammans med ICAN.
  • Som styrgruppsmedlem i ICAN var vi en viktig aktör i arbetet för att driva fram FN:s kärnvapenförbud, som antogs den 7 juli 2017. Vi hade också en viktig roll i att Sverige deltog i förbudsförhandlingarna och röstade ja till förbudet.
  • Till följd av våra påtryckningar har alla svenska storbanker samt pensionsfonderna Första, Andra och Fjärde AP-fonden har avyttrat sina investeringar i kärnvapenindustrin. I januari 2020 trädde en ny lag i kraft för AP-fonderna som vi har bidragit till.
  • Vi har varit delaktiga i att ta fram en modell för hur en kärnvapenkonvention skulle kunna se ut, som numera är ett FN-dokument.
  • Vi har varit drivande i bildandet av ett nätverk mot kärnvapen i riksdagen, som lett till en ökad aktivitet kring kärnvapenfrågan i riksdagen.

Hur arbetar vi?

  • Vi deltar i internationella och nationella möten och förhandlingar om kärnvapen.
  • Vi tar initiativ till och deltar regelbundet i informations- och dialogmöten med beslutsfattare, myndigheter och andra aktörer som på olika sätt arbetar med kärnvapenfrågan.
  • Vi sprider information, ny kunskap och analyser kring kärnvapenpolitik och kärnvapens medicinska och humanitära effekter, bland annat genom vår tidning Läkare mot Kärnvapen.
  • Vi har tagit fram det webbaserade informationsmaterialet Lär om Kärnvapen, som framförallt riktar sig till skolor och allmänhet.

Följ vårt arbete

På nyhetssidan kan du läsa mer om vårt pågående arbete och tidigare projekt. Följ oss även i sociala medier! Vi finns på Facebook, Instagram och Twitter.