Skuggutredning: I skuggan av makten

I oktober 2017 tillsatte regeringen en utredning om ett eventuellt svenskt tillträde till FN:s konvention om ett förbud mot kärnvapen. Tillsammans med Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF, tog vi fram skuggutredningen I skuggan av makten.

I utredningen bidrar svenska och internationella experter med sina analyser av kärnvapenkonventionen och ett svenskt tillträde till den utifrån olika perspektiv. Bland annat analyseras kärnvapenkonventionens relation till andra avtal, dess relation till militära samarbeten, påverkan på export och import, samt en feministisk reflektion kring kärnvapennedrustning.

I skuggan av makten – Skuggutredning till Utredning av konsekvenserna av ett svenskt tillträde till kärnvapenförbudskonventionen

Svenska sammanfattningar av artiklarna i I skuggan av makten

Ny rapport – inga hinder för Sverige att gå med i FN:s kärnvapenkonvention – Pressmeddelande

Informationsunderlag kärnvapenkonventionenAnalys av Lars-Erik Lundins utredning

Inga hinder för Sverige att skriva på FN:s kärnvapenkonvention – Debattartikel i Dagens Nyheter


ENSKILDA ARTIKLAR

Bonnie Docherty, biträdande chef (associate director), International Human Rights Clinic, Harvard Law School

The Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons and Swedens Security Arrangements

The Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons and Swedens security Arrangements Sammanfattning svenska

Nuclear Umbrella Arrangements and the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons


Stuart Casey-Maslen, professor i folkrätt, Pretoria universitet

Implicatons for Swedens Imports and Exports of Nuclear Material and Items

Implications for Swedens Imports and Exports of Nuclear Material and ItemsSammanfattning svenska


Treasa Dunworth, docent, Auckland universitet

Memorandum on the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons

Memorandum on the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons – Sammanfattning svenska: 


Setsuko Thurlow, atombombsöverlevare

The Reason Why we Need to Eliminate Nuclear Weapons


Eirini Giorgou, jurist, International Committee of the Red Cross (ICRC) 

Safeguards Provisions in the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons

Safeguards Provisions in the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons– Sammanfattning svenska


Peter Herby, chef för Petersburg Partnership, tidigare chef på International Committee of the Red Cross (ICRC) vapenenhet

The Role of Meeting of States Parties and Review Conferences

The Role of Meeting of States Parties and Review Conferences – Sammanfattning svenska 


Erin Hunt, programansvarig Mines Action Canada

The Sustainable Development Goals and the TPNW

The Sustainable Development Goals and the TPNW – Sammanfattning svenska


Abid Raja, stortingspolitiker för Venstre (socialliberaler) och jurist

Atomvåpenforbudet er i samsvar med liberale prinsipper


Emma Rosengren, doktorand i internationella relationer, Stockholms universitet

En feministisk reflektion om kärnvapennedrustning och förändring

A feminist reflection on nuclear disarmament and change – In English


Rolf Ekéus, diplomat och tidigare nedrustningsambassadör 

Avskräckning – det största hindret mot nedrustning


Hans Blix, jurist, politiker och ämbetsman

Ratificering av FN:s kärnvapenkonvention


Maj Britt Theorin, ansvarig för Sveriges nedrustningpolitik 1982-1991

Ratificera kärnvapenavtalet