Statspartsmöten

Ett statspartsmöte är konventionens självständiga organ och består av de stater som har ratificerat konventionen. På statspartsmöten diskuteras konventionens status, medlemsstaternas åtaganden till konventionen och andra viktiga frågor som rör konventionens mål och syften, samt kommande möte.

Andra statspartsmötet

Det andra statspartsmötet för FN:s konvention om förbud mot kärnvapen äger rum i 27 november – 1 december 2023. Läkare mot Kärnvapen kommer att vara på plats.

Staterna kommer att följa upp den ambitiösa handlingsplanen som antogs vid första statspartsmötet i Wien 2022 samt statsparternas åtföljande av konventionen. De arbetsgrupper som bildades vid första statspartsmötet kommer att rapportera från sitt arbete, bland annat om avtalets artikel 6 och 7 om stöd till offer för kärnvapensprängningar och återställande av miljö. Det är ett mycket viktigt och hoppingivande arbete som gör konkret skillnad för människor.

Följ vårt arbete på Facebook, Instagram och på vår blogg.

Fakta om FN:s kärnvapenförbud och statspartsmöten

Första statspartsmötet

Det första statspartsmötet för FN:s konvention om förbud mot kärnvapen, TPNW, ägde rum 21–23 juni 2022 i Wien, Österrike. Vi i Svenska Läkare mot Kärnvapen var på plats.

I Wien samlades över 80 länder för att påbörja arbetet med att förverkliga avtalets mål om att få världens nio kärnvapenstater att avveckla sina arsenaler och avskaffa kärnvapen en gång för alla. Sverige deltog som observatör, liksom bland andra Finland, Australien, Schweiz och fem av Nato-länderna, däribland Norge, Nederländerna och Tyskland.

Som det allra första statspartsmötet lade länderna grunden för det fortsatta arbetet med att genomföra konventionen. På agendan fanns flera centrala delar, däribland artikel 6 om stöd till offer för kärnvapen och sanering av skadad miljö. Kärnvapenförbudet är det enda i sitt slag i att ge stöd till kärnvapnens offer och behovet av att återställa skadad miljö.

Ett starkt budskap om stöd och solidaritet

Statspartsmötet var på många sätt unikt, bland annat genom den stora mångfald och inkludering som uppvisades i Wien. Några av huvudpersonerna var naturligtvis atombombsöverlevare från Hiroshima och Nagasaki. Länder i bland annat Stilla havs-området och Afrika, varav flera själva utsatts för kärnvapentestning, som i andra sammanhang ofta hamnar i marginalerna deltog nu aktivt och på lika villkor i förhandlingarna. Bred uppslutning från civilsamhälle, finansiella institutioner, parlamentariker och experter från hela världen sände ett starkt budskap om solidaritet med de hundratusentals som drabbats av kärnvapen.

Resultat

Redan dagen före mötet kom goda nyheter när tre nya länder ratificerade konventionen, vilket innebär att en tredjedel av världens länder numera står bakom förbudet. På endast tre dagar enades länderna därefter om en lång rad tydliga åtgärder, under ett möte präglat av samarbetsvilja, konstruktiv dialog och effektivt beslutsfattande. Kärnvapenförbudet samlar de länder som tar ansvar för att driva på för nedrustning, och i juni bevisade de att konventionen är den verkliga arenan för att lyckas med kärnvapennedrustning.

Under Österrikes ledning antog länderna en kraftfull handlingsplan med 50 konkreta åtgärder och en tydlig politisk deklaration som starkt fördömde alla hot om att använda kärnvapen. Statspartsmötet var det första FN-mötet om kärnvapennedrustning sedan Ryssland i februari i år hotade om att använda kärnvapen, något som inte gick obemärkt förbi.

Några av de viktigaste resultaten:

  • Ett ramverk och en fond för att hjälpa människor och platser som drabbats av kärnvapen.
  • En deadline på 10 år fastställdes för statsparter som innehar kärnvapen att nedrusta sina kärnvapenarsenaler.
  • Berörda samhällen och civilsamhälle ska inkluderas i arbetet med att implementera avtalet.
  • Det slogs fast att kärnvapenförbudet kompletterar och ska samarbeta med redan existerande kärnvapenavtal, såsom icke-spridningsavtalet och provstoppsavtalet.

Läs mer om resultaten av mötet här.

Inför statspartsmötet anordnade Österrike en uppföljande konferens om kärnvapnens humanitära konsekvenser.

Rekommendationer

Tillsammans med Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen tog fram rekommendationer till Sverige inför första statspartsmötet för FN:s konvention om förbud mot kärnvapen. Ladda ner rekommendationerna nedan.

Rekommendationer Sverige 1MSP – 2022