Om Kärnvapen

Kärnvapen är samlingsnamnet för bomber som får sin energi från en kärnreaktion och är de mest kraftfulla vapen som någonsin skapats.

Under 30-talet upptäckte forskare i kärnfysik möjligheten att använda kärnklyvning i vapen. När andra världskriget startade började fysiker på båda sidor kriget att arbeta för att bli först med att utveckla en atombomb.

USA hann först och provsprängde i juli 1945 sin första atombomb. Några veckor senare, den 6 och 9 augusti 1945, använde USA två atombomber i krig över de japanska städerna Hiroshima och Nagasaki. Konsekvenserna blev förödande. Stora delar av städerna totalförstördes och uppskattningsvis dog runt 220 000 människor direkt.

Trots att det blev uppenbart vilken enorm humanitär katastrof kärnvapen orsakar, och trots att kärnvapenattackerna över Japan fördömdes av världssamfundet, skaffade snart fler länder kärnvapen.

När Sovjetunionen utvecklade kärnvapen i slutet av 40-talet tog en kapprustning mellan USA och Sovjetunionen fart, där de skaffade allt fler kärnvapen.

Idag finns nio kärnvapenstater, USA, Ryssland, Storbritannien, Frankrike, Kina, Indien, Pakistan, Nordkorea och Israel. Tillsammans har de ca 13 000 kärnvapen i sina arsenaler.

Fem av kärnvapenstaterna, USA, Ryssland, Storbritannien, Frankrike och Kina, har skrivit under det så kallade icke-spridningsavtalet (NPT) från 1970, ett nedrustningsavtal där de förbinder sig att nedrusta sina kärnvapen. Flera av länderna lägger dock stora resurser på att behålla och modernisera sina arsenaler.

Vill du veta mer? Läs mer om kärnvapnens historia på vår sajt Lär om Kärnvapen.