Om Kärnvapen

Kärnvapen är samlingsnamnet för bomber som får sin energi från en kärnreaktion och är de mest kraftfulla vapen som någonsin skapats.

Under 30-talet upptäckte forskare i kärnfysik möjligheten att använda kärnklyvning i vapen. När andra världskriget startade började fysiker på båda sidor av kriget att arbeta för att bli först med att utveckla en atombomb.

I juli 1945 provsprängde USA sin första atombomb. Några veckor senare, den 6 och 9 augusti 1945, använde USA två atombomber i krig över de japanska städerna Hiroshima och Nagasaki. Konsekvenserna blev förödande. Städerna totalförstördes och uppskattningsvis dog runt 230 000 människor.

Trots att det blev uppenbart vilken enorm humanitär katastrof kärnvapen orsakar, och trots att kärnvapenattackerna över Japan fördömdes av världssamfundet, skaffade snart fler länder kärnvapen.

När Sovjetunionen provsprängde sitt första kärnvapen 1949 tog en kapprustning mellan USA och Sovjetunionen fart. Kapprustningen nådde sin absoluta topp 1986 då de två stormakterna tillsammans hade ca 70 500 kärnvapen.

Idag finns nio kärnvapenstater, Frankrike, Indien, Israel, Kina, Nordkorea, Pakistan, Ryssland, Storbritannien och USA. Tillsammans har de ca 12 500 kärnvapen i sina arsenaler. Flera av kärnvapenstaterna utvecklar nya kärnvapen och har ökat sina kärnvapenarsenaler.

Fem av kärnvapenstaterna, USA, Ryssland, Storbritannien, Frankrike och Kina, har skrivit under icke-spridningsavtalet (NPT) från 1970, där de förbinder sig att nedrusta sina kärnvapen i utbyte mot att icke-kärnvapenstaterna inte skaffar kärnvapen. Även om många kärnvapen har nedrustats så lägger dock alla kärnvapenstater stora resurser på att behålla och modernisera sina arsenaler.

Vill du veta mer? Läs mer om kärnvapnens historia på vår sajt Lär om Kärnvapen.