Etiskt fondsparande/Humanfonden

Genom ideellt, etiskt fondsparande genom Humanfonden kan du på ett enkelt sätt bygga upp ett sparkapital med möjlighet till god avkastning, samtidigt som du stöttar vår verksamhet och låter ditt sparkapital bidra till en bättre värld.

Genom att spara i Swedbank Humanfond får vi två procent av ditt sparkapital varje år. Du kan månadsspara regelbundet eller göra insättningar då och då – välj det som passar dig bäst!

Swedbank Humanfond är en svensk aktiefond som förvaltas av Swedbank. Humanfond är en hållbarhetsfond, vilket innebär att företagen som den investerar i tar ansvar för kärnvapen, miljö, arbetsvillkor, mänskliga rättigheter och affärsetik. När du investerar i fonden skänker du också 2 procent av ditt sparande till en organisation som du själv väljer. Läs mer på Swedbank Humanfonds hemsida. Glöm inte att ange Svenska Läkare mot Kärnvapen som mottagare!

545 178 TACK!

Varmt tack till dig som sparar i Swedbank Roburs Humanfond!

Tack vare dig och alla andra fick Svenska Läkare mot Kärnvapen 545 178 kr i utdelning i februari 2024. Genom ditt sparande hjälper du oss i vårt arbete för att avskaffa kärnvapen, innan de används igen.