Tidningen Läkare mot Kärnvapen

Läkare mot Kärnvapen är vår medlemstidning och har kommit ut fyra gånger om året sedan 1980-talet.

I den får du ta del av det senaste på kärnvapenområdet, nya rön om kärnvapnens konsekvenser på människor och klimat, och vad som händer inom föreningen.

Redaktionen består av Josefin Lind, Clara Gullman Levin och Gabriel Holmbom. Har du förslag eller frågor? Kontakta redaktionen på redaktion@slmk.org.

Under Publikationer kan du läsa nummer från 2002 och fram till idag.