Hur används din gåva?

Svenska Läkare mot Kärnvapen, med rötter i den internationella läkarrörelsen mot kärnvapen, är Sveriges största nedrustningsorganisation. Vi har i över 40 år arbetat för en värld fri från kärnvapen.

De pengar Svenska Läkare mot Kärnvapen får in i form av gåvor och medlemsavgifter används till hela vår verksamhet. Vi har 90-konto och är medlemmar i Svensk Insamlingskontroll och Giva Sverige, branschorganisationen för tryggt givande, samt följer de etiska riktlinjer och krav som finns för insamlingsverksamhet idag. Därför kan du vara trygg med att dina gåvor används på ett ansvarsfullt sätt.

Läs mer om vårt arbete under Vad vi gör. Våra föreningsdokument hittar du under styrdokument. Har du frågor? Kontakta oss gärna på info@slmk.org.

Tack för du är med och gör vårt arbete möjligt!

90-konto

90-konto

Svenska Läkare mot Kärnvapen redovisar årligen genom vårt 90-konto (BankGiro: 901-0901) till Svensk Insamlingskontroll. De kontrollerar att vi följer regelverket för 90-konton.

Tryggt Givande

Tryggt Givande

Vi är medlem i Giva Sverige, branschorganisationen för tryggt givande. Giva Sveriges uppdrag är att säkra etisk, transparent och professionell insamling av gåvor.

Tryggt givande ges ut av Giva Sverige, och innebär att vi som medlemsorganisation uppfyller alla krav i Giva Sveriges kvalitetskod samt är granskade av en auktoriserad revisor.

Om du misstänker oegentligheter i föreningens ekonomiska hantering och verksamhet kan du kontakta vår föreningsrevisor. Skicka ett mail till whistleblower@slmk.org.