Anti-atombombsdiplomet

Varje år delar Läkare mot Kärnvapen ut ett anti-atombombsdiplom till en person som har gjort betydande insatser i arbetet för en kärnvapenfri värld.

2021 – Margot Wallström 

Margot Wallström, tidigare utrikesminister. Diplomet delades ut den 10 september i samband med att Läkare mot Kärnvapen firade 40 år. Se inspelningen här.

Tidigare mottagare

2020 – Max Tegmark

Max Tegmark, professor i fysik vid MIT och grundare av Future of Life Institute. Se Max Tegmark ta emot diplomet här.

2019 – Thomas Jonter

Thomas Jonter, professor i internationella relationer vid Stockholms universitet, med fokus på kärnvapenpolitik, och ordförande för Svenska Pugwash

2018 – Heidi Stensmyren

Heidi Stensmyren, ordförande för Läkarförbundet

2017 – Beatrice Fihn 

Beatrice Fihn, chef för ICAN, den globala kampanjen för kärnvapnens avskaffande

2016 – Eva von Oelreich

Eva von Oelreich, tidigare ordförande i Svenska Röda Korset

2015 – Amanda Jackson 

Amanda Jackson, hållbarhetschef på Swedbank

2014 – Hans Blix

Hans Blix, tidigare utrikesminister, tidigare generaldirektör för FN:s atomenergiorgan och tidigare chef för FN:s vapeninspektörer

2013 – Rolf Ekéus

Rolf Ekéus, diplomat och tidigare chef för FN:s vapeninspektionsprogram för Irak

2012 – Henrik Salander

Henrik Salander, bl a tidigare nedrustningsambassadör och generalsekreterare för den internationella oberoende kommissionen om massförstörelsevapen (Blixkommissionen)

2011 – Jan Prawitz

Jan Prawitz, tidigare diplomat och försvarsforskare, kärnvapenexpert, samt vetenskaplig rådgivare till de svenska delegationerna vid nedrustningsförhandlingar

2010 – Maj Britt Theorin

Maj Britt Theorin, tidigare politiker (S), ansvarig för svensk nedrustningspolitik 1982–1991, ledde den svenska freds- och nedrustningspolitiken i FN och nedrustningsdelegationen i Genève

2009 – Inger Holmlund

Inger Holmlund, grundare av fredsinitiativet Budkavlen för en kärnvapenfri värld