Anti-atombombsdiplomet

Varje år delar Läkare mot Kärnvapen ut ett anti-atombombsdiplom till en person som har gjort betydande insatser i arbetet för en kärnvapenfri värld.

2023 – Agnes Hellström

Författare och tidigare ordförande för Svenska Freds och Skiljedomsföreningen.

Tidigare mottagare

2022 – Anita Goldman

Journalist och författare. Har skrivit boken ”Om jag så måste resa till Los Alamos”.

2021 – Margot Wallström 

Tidigare utrikesminister. Diplomet delades ut den 10 september i samband med att Läkare mot Kärnvapen firade 40 år. Se inspelningen här.

2020 – Max Tegmark

Professor i fysik vid MIT och grundare av Future of Life Institute. Se Max Tegmark ta emot diplomet här.

2019 – Thomas Jonter

Professor i internationella relationer vid Stockholms universitet, med fokus på kärnvapenpolitik, och ordförande för Svenska Pugwash

2018 – Heidi Stensmyren

Ordförande för Läkarförbundet

2017 – Beatrice Fihn 

Chef för ICAN, den globala kampanjen för kärnvapnens avskaffande

2016 – Eva von Oelreich

Tidigare ordförande i Svenska Röda Korset

2015 – Amanda Jackson 

Hållbarhetschef på Swedbank

2014 – Hans Blix

Tidigare utrikesminister, tidigare generaldirektör för FN:s atomenergiorgan och tidigare chef för FN:s vapeninspektörer

2013 – Rolf Ekéus

Diplomat och tidigare chef för FN:s vapeninspektionsprogram för Irak

2012 – Henrik Salander

Bland annat tidigare nedrustningsambassadör och generalsekreterare för den internationella oberoende kommissionen om massförstörelsevapen (Blixkommissionen)

2011 – Jan Prawitz

Tidigare diplomat och försvarsforskare, kärnvapenexpert, samt vetenskaplig rådgivare till de svenska delegationerna vid nedrustningsförhandlingar

2010 – Maj Britt Theorin

Tidigare politiker (S), ansvarig för svensk nedrustningspolitik 1982–1991, ledde den svenska freds- och nedrustningspolitiken i FN och nedrustningsdelegationen i Genève

2009 – Inger Holmlund

Grundare av fredsinitiativet Budkavlen för en kärnvapenfri värld