Kansli

På kansliet arbetar vi med bland annat opinionsbildning, olika projekt, planerar föreläsningar, samt sköter medlemsfrågor och administration. Du är varmt välkommen att kontakta oss. Vi finns tillgängliga måndag till fredag på mejl och telefon.

Adress: Norrtullsgatan 45 1 trappa, 113 45 Stockholm
Telefon: 08-400 20 483
E-mail: info@slmk.org

Har du frågor om ditt medlemskap eller vill göra en adressändring? Skicka ett mejl till medlem@slmk.org.

GENERALSEKRETERARE

GENERALSEKRETERARE

Josefin Lind
   josefin.lind@slmk.org
   073-803 05 07

Josefin har en kandidatexamen i freds- och konfliktkunskap från Malmö högskola och även genusvetenskap och projektledning. Josefin sitter för föreningens räkning med i ICAN:s internationella styrgrupp. Hon har arbetat på Svenska Läkare mot Kärnvapen sedan 2009.

PRESS OCH ORGANISATIONSUTVECKLING

PRESS OCH ORGANISATIONSUTVECKLING

Michaela de Verdier
   michaela.deverdier@slmk.org
    076-017 38 69

Michaela har en kandidatexamen i ekonomi och organisation från Lunds universitet och en magisterexamen i journalistik från Uppsala universitet. Hon har arbetat på Svenska Läkare mot Kärnvapen sedan 2020.

PROJEKTLEDARE

PROJEKTLEDARE

EKONOMI- OCH MEDLEMSANSVARIG

EKONOMI- OCH MEDLEMSANSVARIG

Jane Földes
  jane.foldes@slmk.org
   medlem@slmk.org

Jane började arbeta för Svenska Läkare mot Kärnvapen 2016.

KASSÖR

KASSÖR

Klas Lundius
   klas.lundius@slmk.org

Klas är ekonom och har arbetat för Svenska Läkare mot Kärnvapen sedan 1991.