Ekonomiska konsekvenser

Kärnvapenprogram har enorma kostnader och är prioriterade av kärnvapenstaterna, vilket innebär att andra utgifter och behov som ett land har hamnar i skymundan.

De nio kärnvapenstaterna spenderar varje år stora summor på att upprätthålla och modernisera sina kärnvapenarsenaler. Enligt beräkningar från ICAN la kärnvapenstaterna år 2022 tillsammans 82,9 miljarder US dollar på sina drygt 12 500 kärnvapen. Det är 157 664 dollar varje minut.

USA är det land som spenderar mest på sina kärnvapen, ca 43,7 miljarder dollar. Kina wpenderade 11,7 miljarder dollar på sina kärnvapen, Ryssland ska ha spenderat 9,6 miljarder dollar, Storbritannien la 6,8 miljarder dollar och Frankrike la ca 5,6 miljarder dollar på sina respektive kärnvapenprogram.

Som jämförelse har FN:s fredsbevarande operationer en budget på 6,38 miljarder dollar för budgetåret 2021/2022.

Kärnvapenprogram tar offentliga medel från hälsovård, utbildning, katastrofhjälp och andra viktiga områden där resurserna skulle behövas.

Vill du veta mer? Läs mer om kärnvapnens ekonomiska konsekvenser på vår sajt Lär om kärnvapen.