Ekonomiska konsekvenser

Kärnvapenprogram har enorma kostnader och är prioriterade av kärnvapenstaterna, vilket innebär att andra utgifter och behov som ett land har hamnar i skymundan.

De nio kärnvapenstaterna spenderar varje år stora summor på att upprätthålla och modernisera sina kärnvapenarsenaler. Enligt färska beräkningar från ICAN la kärnvapenstaterna år 2019 tillsammans ca 73 miljarder dollar på sina drygt 13 000 kärnvapen. Det är 140 000 dollar varje minut.

USA är det land som spenderar mest på sina kärnvapen, ca 35 miljarder dollar. Frankrike la 2019 ca 4,5 miljarder euro, och Storbritannien 7,2 miljarder pund på sina respektive kärnvapenprogram.

Som jämförelse har FN:s fredsbevarande operationer en budget på 6,5 miljarder dollar för budgetåret 2019/2020.

Kärnvapenprogram tar offentliga medel från hälsovård, utbildning, katastrofhjälp och andra viktiga områden där resurserna skulle behövas.

ICAN har i mars 2020 jämfört Frankrikes, Storbritanniens och USA:s kostnader för sina kärnvapenprogram med kostnader för ländernas sjukvård. Som exempel skulle de 35 miljarder dollar som USA:s kärnvapenprogram kostar varje år istället kunna betala för 300 000 intensivvårdplatser, 35 000 respiratorer och löner för 150 000 sjuksköterskor samt 75 000 läkare.

Vill du veta mer? Läs mer om vad kärnvapen kostar och kärnvapnens ekonomiska konsekvenser på vår sajt Lär om kärnvapen.