Avskräckning

Avskräckning som teori bygger på att ett land med tillräckligt stora vapen ska avskräcka andra så att de av rädsla för vedergällning inte attackerar. Flera kärnvapenstater kallar sina kärnvapen för en så kallad deterrent, de avser alltså inte att använda sina kärnvapen utan har dem bara som en form av säkerhetsgaranti. De måste dock ha en tillräckligt låg tröskel för att använda kärnvapen för att avskräckningen ska bli trovärdig.

För att avskräckningen ska fungera bygger på flera antaganden och ett stort mått av tur.

  1. Det kräver att alla ledare för kärnvapenstaterna alltid agerar rationellt, inklusive auktoritära ledare som Vladimir Putin, Xi Jinping och Kim Jong-un. Vi förlitar oss på att dessa alltid ska ta rätt beslut, under alla omständigheter. Vi lägger vår framtid i deras händer och litar på att de alltid gör det rätta. I den nuvarande situationen, där Putin hotat att använda kärnvapen, innebär det att vi litar på att Putin backar från sitt hot.
  2. Nyligen har både Putin och Kim Jong-un hotat om att använda kärnvapen, alla sådana hot gör att tröskeln sänks och risken ökar.
  3. Putins hot om att använda kärnvapen innebär att avskräckningen legitimerar hot och beredskap om att begå krigsbrott och massmörda civila. Att Sverige inte har gått ut och fördömt hotet om att använda kärnvapen betyder att vi accepterar detta beteende.
  4. Avskräckningen ger ingen garanti mot att något kan gå fel. Vi har genom historien haft oändlig tur när tekniska och mänskliga misstag har begåtts och vi har varit nära att kärnvapen kommit till användning. Vi kommer inte alltid att ha en sådan tur.

Avskräckning är en farlig, naiv och oansvarig politik, det Sverige måste fokusera på är hur får vi får Ryssland, och övriga kärnvapenstater, att nedrusta sina kärnvapen.

Icke-spridningsavtalet förbjuder varken hot om användning eller användning av kärnvapen. FN:s konvention om förbud mot kärnvapen är det enda avtal som kategoriskt förbjuder kärnvapen. Därför är det av högsta vikt att Sverige går med i konventionen och på så sätt sätter press på Ryssland att nedrusta. Med erfarenhet av andra vapentyper har vi sett att förbud kommer först, sedan kommer nedrustning.

Faktablad om avskräckning