Styrelse

Vår styrelse väljs på ett år i taget vid varje årsmöte som hålls i januari. Styrelsen sammanträder fyra gånger per år och verkställande utskottet, VU, sammanträder elva gånger per år. VU består av ordförande, vice ordförande, sekreteraren och studentrepresentanten.

ORDFÖRANDE

ORDFÖRANDE

Åsa Lindström

  asa.lindstrom@slmk.org

Ort: Eskilstuna
Födelseår: 1981
Nuvarande uppdrag: Medlem i IPPNW:s internationella råd
Tidigare övriga uppdrag: Studentrepresentant, studentsuppleant, styrelseledamot, samordnare Umeås lokalgrupp
Yrkeskompetens: Läkare, specialist i akutsjukvård

VICE ORDFÖRANDE

VICE ORDFÖRANDE

David Victorin

  david.victorin@slmk.org

Ort: Göteborg
Födelseår: 1988
Tidigare övriga uppdrag: Studentrepresentant
Yrkeskompetens: ST-läkare öron, näsa, hals

SEKRETERARE

SEKRETERARE

Meit Krakau

  meit.krakau@slmk.org

Ort: Danderyd
Födelseår: 1943
Nuvarande övriga uppdrag: Stockholms lokalgrupp, Nätverket för kärnvapennedrustning
Yrkeskompetens: Läkare, specialist i geriatrik

LEDAMÖTER

Gunnar Westberg

  gunnar.westberg@slmk.org

Ort: Göteborg
Födelseår: 1938
Tidigare övriga uppdrag: Ordförande, styrelseledamot, co-president IPPNW
Nuvarande övriga uppdrag: Medlem i Vetenskapliga rådet
Yrkeskompetens: Läkare, specialist i internmedicin och njurmedicin, professor i medicin

Vendela Englund Burnett

  vendela.englund.burnett@slmk.org

Ort: Karlstad
Födelseår: 1954
Tidigare övriga uppdrag: Styrelseledamot
Yrkeskompetens: Läkare, specialist i allmänmedicin

Jan Larsson

  jan.larsson@slmk.org

Ort: Uppsala
Födelseår: 1944
Tidigare övriga uppdrag: Ordförande
Nuvarande övriga uppdrag: Medicinsk redaktör Läkare mot kärnvapen
Yrkeskompetens: Läkare, specialist i anestesi och intensivvård, docent

Johannes Norberg

  johannes.norberg@slmk.org

Ort: Skellefteå
Födelseår: 1983
Tidigare övriga uppdrag: Suppleant, valberedning
Yrkeskompetens: Läkare, specialist i geriatrik

Erik Wareborn

erik.wareborn@slmk.org

Ort: Stockholm
Födelseår: 1984
Tidigare övriga uppdrag: Studentrepresentant, valberedning
Yrkeskompetens: ST-läkare psykiatri

Carin Odhner

  carin.odhner@slmk.org

Ort: Danderyd
Födelseår: 1943
Tidigare övriga uppdrag: Valberedning
Nuvarande övriga uppdrag: Aktiv i Stockholms lokalgrupp
Yrkeskompetens: Läkare, specialist i allmän psykiatri

STUDENTREPRESENTANT

STUDENTREPRESENTANT

Clara Brune

  clara.brune@slmk.org

Ort: Stockholm
Födelseår: 1998
Yrkeskompetens: Läkarstudent

SUPPLEANT

SUPPLEANT

Ann Marie Janson Lang

  annmarie.janson.lang@slmk.org

Ort: Stockholm
Födelseår: 1959
Tidigare övriga uppdrag: Styrelseledamot, vice ordförande, talman för IPPNWs internationella råd
Yrkeskompetens: Läkare, docent i neurovetenskap

SUPPLEANT

SUPPLEANT

Gösta Alfvén

gosta.alfven@slmk.org

Ort: Stockholm
Födelseår: 1941
Tidigare övriga uppdrag: Styrelseledamot, ordförande och vice ordförande Stockholms lokalgrupp
Yrkeskompetens: Läkare, specialist i barnmedicin, docent

SUPPLEANT

SUPPLEANT

Karin Svensson

Ort: Svängsta
Födelseår: 1982
Tidigare övriga uppdrag: Valberedning
Yrkeskompetens: Läkare, specialist i allmänmedicin

SUPPLEANT

SUPPLEANT

Benny Petersson

benny.petersson@slmk.org

Ort: Järfälla
Födelseår: 1953
Yrkeskompetens: Läkare, specialist inom anestesi & intensivvård, medicine doktor

STUDENTSUPPLEANT

STUDENTSUPPLEANT

Adina Perpåls

adina.perpals@slmk.org

Ort: Örebro
Födelseår: 1993
Yrkeskompetens: Läkarstudent

ADJUNGERAD STYRELSELEDAMOT

ADJUNGERAD STYRELSELEDAMOT

Eva Petersson

  eva.petersson@slmk.org

Ort: Järfälla
Födelseår: 1955
Tidigare övriga uppdrag: Sjuksköterskor mot kärnvapen
Nuvarande övriga uppdrag: Aktiv i Stockholms lokalgrupp
Yrkeskompetens: Sjuksköterska

FÖRENINGSREVISOR

FÖRENINGSREVISOR

Bengt Lindell
Ort: Kalmar
Föreningsrevisorn fyller även föreningens ”whistleblower”-funktion och kan kontaktas via e-posten nedan.

  whistleblower@slmk.org

FÖRENINGSREVISOR SUPPLEANT

FÖRENINGSREVISOR SUPPLEANT

Carl-Henrik Hybbinette

AUKTORISERAD REVISOR

AUKTORISERAD REVISOR

Christina Gotting
Gotting Revision
  christina@gottingrevision.se

AUKTORISERAD REVISOR SUPPLEANT

AUKTORISERAD REVISOR SUPPLEANT

Eva Stein
Allegretto Revision AB
eva.stein@allegretto.se

VALBEREDNING


Andreas Tolf (sammankallande)
Ort: Uppsala
Kontakt: andreas.tolf@slmk.org

Leonore Wide
Ort: Stockholm

Christina Vigre Lundius
Ort: Perstorp