Styrelse

Vår styrelse väljs på ett år i taget vid varje årsmöte som hålls i januari. Styrelsen sammanträder fyra gånger per år och verkställande utskottet, VU, sammanträder elva gånger per år. VU består av ordförande, vice ordförande, sekreteraren och studentrepresentanten.

ORDFÖRANDE

ORDFÖRANDE

Vendela Englund Burnett

vendela.englund@slmk.org

Ort: Karlstad
Födelseår: 1954
Tidigare övriga uppdrag: Styrelseledamot
Yrkeskompetens: Läkare, specialist i allmänmedicin

VICE ORDFÖRANDE

VICE ORDFÖRANDE

David Victorin

  david.victorin@slmk.org

Ort: Göteborg
Födelseår: 1988
Tidigare övriga uppdrag: Studentrepresentant
Yrkeskompetens: ST-läkare öron, näsa, hals

SEKRETERARE

SEKRETERARE

Meit Krakau

  meit.krakau@slmk.org

Ort: Danderyd
Födelseår: 1943
Nuvarande övriga uppdrag: Stockholms lokalgrupp, Nätverket för kärnvapennedrustning
Yrkeskompetens: Läkare, specialist i geriatrik

LEDAMÖTER

Gunnar Westberg

  gunnar.westberg@slmk.org

Ort: Göteborg
Födelseår: 1938
Tidigare övriga uppdrag: Ordförande, styrelseledamot, co-president IPPNW
Nuvarande övriga uppdrag: Medlem i Vetenskapliga rådet
Yrkeskompetens: Läkare, specialist i internmedicin och njurmedicin, professor i medicin

Åsa Lindström

 asa.lindstrom@slmk.org

Nuvarande uppdrag: Medlem i IPPNW:s internationella råd
Tidigare övriga uppdrag: Studentrepresentant, studentsuppleant, styrelseledamot, samordnare Umeås lokalgrupp
Yrkeskompetens: Läkare, specialist i akutsjukvård

Benny Petersson

benny.petersson@slmk.org

Ort: Järfälla
Födelseår: 1953
Yrkeskompetens: Läkare, specialist inom anestesi & intensivvård, medicine doktor

Karin Svensson

karin.svensson@slmk.org

Ort: Svängsta
Födelseår: 1982
Tidigare övriga uppdrag: Valberedning, suppleant
Yrkeskompetens: Läkare, specialist i allmänmedicin

Nils Rodhe

nils.rodhe@slmk.org

Ort: Falun
Födelseår: 1951
Tidigare övriga uppdrag:
Yrkeskompetens: Läkare, specialist i allmänmedicin, medicine doktor

Carin Odhner

  carin.odhner@slmk.org

Ort: Danderyd
Födelseår: 1943
Tidigare övriga uppdrag: Valberedning
Nuvarande övriga uppdrag: Aktiv i Stockholms lokalgrupp
Yrkeskompetens: Läkare, specialist i allmän psykiatri

STUDENTREPRESENTANT

STUDENTREPRESENTANT

Vakant

SUPPLEANT

SUPPLEANT

Ann Marie Janson Lang

ann.marie.janson.lang@slmk.org

Ort: Stockholm
Födelseår: 1959
Tidigare övriga uppdrag: Styrelseledamot, vice ordförande, talman för IPPNW:s internationella råd
Yrkeskompetens: Läkare, docent i neurovetenskap

SUPPLEANT

SUPPLEANT

Gösta Alfvén

gosta.alfven@slmk.org

Ort: Stockholm
Födelseår: 1941
Tidigare övriga uppdrag: Styrelseledamot, ordförande och vice ordförande Stockholms lokalgrupp
Yrkeskompetens: Läkare, specialist i barnmedicin, docent

SUPPLEANT

SUPPLEANT

Erik Wareborn

erik.wareborn@slmk.org

Ort: Stockholm
Födelseår: 1984
Tidigare övriga uppdrag: Styrelseledamot, valberedning
Yrkeskompetens: ST-läkare i psykiatri

STUDENTSUPPLEANT

STUDENTSUPPLEANT

Clara Brune

  clara.brune@slmk.org

Ort: Stockholm
Födelseår: 1998
Tidigare övriga uppdrag: Studentrepresentant
Yrkeskompetens: Läkarstudent

STUDENTSUPPLEANT

STUDENTSUPPLEANT

Adina Perpåls

adina.perpals@slmk.org

Ort: Örebro
Födelseår: 1993
Yrkeskompetens: Läkarstudent

ADJUNGERAD STYRELSELEDAMOT

ADJUNGERAD STYRELSELEDAMOT

Eva Petersson

  eva.petersson@slmk.org

Ort: Järfälla
Födelseår: 1955
Tidigare övriga uppdrag: Sjuksköterskor mot kärnvapen
Nuvarande övriga uppdrag: Aktiv i Stockholms lokalgrupp
Yrkeskompetens: Sjuksköterska

FÖRENINGSREVISOR

Kristina Olofsson

 kristina.olofsson@slmk.org

Ort: Hudiksvall

Föreningsrevisorn fyller även föreningens ”whistleblower”-funktion och kan kontaktas via e-posten nedan.

  whistleblower@slmk.org

FÖRENINGSREVISOR SUPPLEANT

Bengt Lindell

 bengt.lindell@slmk.org

Ort: Kalmar

AUKTORISERAD REVISOR

Christina Gotting
Gotting Revision
  christina@gottingrevision.se

AUKTORISERAD REVISOR SUPPLEANT

Eva Stein
Allegretto Revision AB
eva.stein@allegretto.se

VALBEREDNING

Leonore Wide (sammankallande)
Ort: Stockholm
Kontakt: leonore.wide@slmk.org

Christina Vigre Lundius
Ort: Perstorp

Jan Larsson
Ort: Uppsala