Styrelse

Vår styrelse väljs på ett år i taget vid varje årsmöte som hålls i januari. Styrelsen sammanträder fyra gånger per år och verkställande utskottet, VU, sammanträder elva gånger per år. VU består av ordförande, vice ordförande, en ledamot och studentrepresentanten.

ORDFÖRANDE

ORDFÖRANDE

Vendela Englund Burnett

vendela.englund@slmk.org

Ort: Karlstad
Födelseår: 1954
Tidigare övriga uppdrag: Styrelseledamot
Yrkeskompetens: Läkare, specialist i allmänmedicin

VICE ORDFÖRANDE

VICE ORDFÖRANDE

Benny Petersson

benny.petersson@slmk.org

Ort: Järfälla
Födelseår: 1953
Yrkeskompetens: Läkare, specialist inom anestesi & intensivvård, medicine doktor

LEDAMÖTER

Åsa Lindström

 asa.lindstrom@slmk.org

Nuvarande uppdrag: Medlem i IPPNW:s internationella råd
Tidigare övriga uppdrag: Studentrepresentant, studentsuppleant, styrelseledamot, samordnare Umeås lokalgrupp
Yrkeskompetens: Läkare, specialist i akutsjukvård

Meit Krakau

  meit.krakau@slmk.org

Ort: Danderyd
Födelseår: 1943
Nuvarande övriga uppdrag: Stockholms lokalgrupp, Nätverket för kärnvapennedrustning
Yrkeskompetens: Läkare, specialist i geriatrik

David Victorin

  david.victorin@slmk.org

Ort: Göteborg
Födelseår: 1988
Tidigare övriga uppdrag: Studentrepresentant
Nuvarande övriga uppdrag: Medicinsk redaktör för Läkare mot Kärnvapen
Yrkeskompetens: Läkare, specialist i öron-, näsa-, halssjukdomar

Gunnar Westberg

  gunnar.westberg@slmk.org

Ort: Göteborg
Födelseår: 1938
Tidigare övriga uppdrag: Ordförande, styrelseledamot, co-president IPPNW
Nuvarande övriga uppdrag: Medlem i Vetenskapliga rådet, Medicinsk redaktör för Läkare mot Kärnvapen
Yrkeskompetens: Läkare, specialist i internmedicin och njurmedicin, professor i medicin

Lena Sohlberg

lena.sohlberg@slmk.org

Ort: Lund
Födelseår: 1959
Tidigare övriga uppdrag: Studentaktiv i Lund 1987-1992
Yrkeskompetens: Läkare, specialist i  allmänmedicin och allmänpsykiatri

Nils Rodhe

nils.rodhe@slmk.org

Ort: Falun
Födelseår: 1951
Yrkeskompetens: Läkare, specialist i allmänmedicin, medicine doktor

STUDENTREPRESENTANT

STUDENTREPRESENTANT

Filip Molinder

filip.molinder@slmk.org

Ort: Linköping
Födelseår: 2002
Yrkeskompetens: Läkarstudent vid Linköpings universitet

SUPPLEANTER

Karin Svensson

karin.svensson@slmk.org

Ort: Svängsta
Födelseår: 1982
Tidigare övriga uppdrag: Valberedning, styrelseledamot
Yrkeskompetens: Läkare, specialist i allmänmedicin

Gösta Alfvén

gosta.alfven@slmk.org

Ort: Stockholm
Födelseår: 1941
Tidigare övriga uppdrag: Styrelseledamot, ordförande och vice ordförande Stockholms lokalgrupp
Yrkeskompetens: Läkare, specialist i barnmedicin, docent

Erland Richardsson

erland.richardson@slmk.org

Ort: Stockholm
Födelseår: 1953
Tidigare övriga uppdrag: Revisor i Stockholms lokalgrupp
Nuvarande övriga uppdrag: Aktiv i Stockholms lokalgrupp
Yrkeskompetens: Läkare, specialist i anestesi, allmän medicin, psykiatri

Studentsuppelant

Studentsuppelant

Johan Täng

johan.tang@slmk.org

Ort: Västervik
Födelseår: 1996
Nuvarande övriga uppdrag: Redaktör för Atombombspodden
Yrkeskompetens: AT-läkare

ADJUNGERAD STYRELSELEDAMOT

ADJUNGERAD STYRELSELEDAMOT

Eva Petersson

  eva.petersson@slmk.org

Ort: Järfälla
Födelseår: 1955
Tidigare övriga uppdrag: Sjuksköterskor mot kärnvapen
Nuvarande övriga uppdrag: Aktiv i Stockholms lokalgrupp
Yrkeskompetens: Sjuksköterska

FÖRENINGSREVISOR

Kristina Olofsson

 kristina.olofsson@slmk.org

Ort: Hudiksvall

Föreningsrevisorn fyller även föreningens ”whistleblower”-funktion och kan kontaktas via e-posten nedan.

  whistleblower@slmk.org

FÖRENINGSREVISOR SUPPLEANT

Bengt Lindell

 bengt.lindell@slmk.org

Ort: Kalmar

AUKTORISERAD REVISOR

Christina Gotting
Gotting Revision
  christina@gottingrevision.se

AUKTORISERAD REVISOR SUPPLEANT

Eva Stein
Allegretto Revision AB
eva.stein@allegretto.se

VALBEREDNING

Jan Larsson (sammankallande)
Ort: Uppsala
Kontakt: jan.larsson@slmk.org

Leonore Wide
Ort: Stockholm

Christina Vigre Lundius
Ort: Perstorp

Elias Becirovic
Ort: Stockholm