Namninsamling: Kärnvapen på svenskt territorium: nej!

Beslutet om Nato är redan taget. Oavsett vad vi tycker om det är det inget vi kan påverka. Men ett viktigt beslut finns kvar att ta. Alla övriga nordiska länder är med i Nato men har aktivt valt att inte ha kärnvapen stationerade på sina territorium.

I Sverige har vi inte gjort det valet. Än. Din röst är viktig och behövs nu. Skriv under namninsamlingen och kräv skriftliga garantier om att kärnvapen inte placeras på svenskt territorium!

Inför att riksdagen ska rösta om Sveriges försvarssamarbetsavtal i början av sommaren kräver vi att riksdag och regering lyssnar till svenska folket och antar en skriftlig policy mot kärnvapen på svenskt territorium, precis som våra grannländer har. Namnunderskrifterna kommer att lämnas över till regeringen och riksdag.

Varför är det viktigt?

Idag säger både svenska politiker och Natos företrädare att det inte finns skäl att placera ut kärnvapen på svenskt territorium. Men enligt en opinionsundersökning från Novus anser två tredjedelar av Sveriges befolkning att kärnvapen inte ska kunna placeras i Sverige och att riksdagen bör skriva en policy mot detta.

Finland, Norge och Island är med i Nato men har aktivt valt att inte ha kärnvapen stationerade på sitt territorium genom lagstiftning och skriftlig policy. Därtill har Danmark tydlig skrivit in ett sådant förbud i sitt försvarssamarbetsavtal med USA.

Skriv under namninsamlingen