Styrelse

Vår styrelse väljs på ett år i taget vid varje årsmöte som hålls i januari. Styrelsen sammanträder fyra gånger per år och verkställande utskottet, VU, sammanträder elva gånger per år. VU består av ordförande, vice ordförande, sekreteraren och studentrepresentanten.

ORDFÖRANDE

ORDFÖRANDE

Vendela Englund Burnett

vendela.englund@slmk.org

Ort: Karlstad
Födelseår: 1954
Tidigare övriga uppdrag: Styrelseledamot
Yrkeskompetens: Läkare, specialist i allmänmedicin

VICE ORDFÖRANDEN

Åsa Lindström

 asa.lindstrom@slmk.org

Nuvarande uppdrag: Medlem i IPPNW:s internationella råd
Tidigare övriga uppdrag: Studentrepresentant, studentsuppleant, styrelseledamot, samordnare Umeås lokalgrupp
Yrkeskompetens: Läkare, specialist i akutsjukvård

Benny Petersson

benny.petersson@slmk.org

Ort: Järfälla
Födelseår: 1953
Yrkeskompetens: Läkare, specialist inom anestesi & intensivvård, medicine doktor

SEKRETERARE

SEKRETERARE

Meit Krakau

  meit.krakau@slmk.org

Ort: Danderyd
Födelseår: 1943
Nuvarande övriga uppdrag: Stockholms lokalgrupp, Nätverket för kärnvapennedrustning
Yrkeskompetens: Läkare, specialist i geriatrik

LEDAMÖTER

David Victorin

  david.victorin@slmk.org

Ort: Göteborg
Födelseår: 1988
Tidigare övriga uppdrag: Studentrepresentant
Nuvarande övriga uppdrag: Medicinsk redaktör för Läkare mot Kärnvapen
Yrkeskompetens: ST-läkare öron, näsa, hals

Gunnar Westberg

  gunnar.westberg@slmk.org

Ort: Göteborg
Födelseår: 1938
Tidigare övriga uppdrag: Ordförande, styrelseledamot, co-president IPPNW
Nuvarande övriga uppdrag: Medlem i Vetenskapliga rådet, Medicinsk redaktör för Läkare mot Kärnvapen
Yrkeskompetens: Läkare, specialist i internmedicin och njurmedicin, professor i medicin

Karin Svensson

karin.svensson@slmk.org

Ort: Svängsta
Födelseår: 1982
Tidigare övriga uppdrag: Valberedning, suppleant
Yrkeskompetens: Läkare, specialist i allmänmedicin

Nils Rodhe

nils.rodhe@slmk.org

Ort: Falun
Födelseår: 1951
Yrkeskompetens: Läkare, specialist i allmänmedicin, medicine doktor

STUDENTREPRESENTANT

STUDENTREPRESENTANT

Johan Täng

johan.tang@slmk.org

Ort: Västervik
Födelseår: 1996
Nuvarande övriga uppdrag: Redaktör för Atombombspodden
Yrkeskompetens: AT-läkare

SUPPLEANTER

Jenny Immerstrand

jenny.immerstrand@slmk.org

Ort: Västra Frölunda
Födelseår: 1982
Yrkeskompetens: Läkare, specialist i obstetrik och gynekologi

Gösta Alfvén

gosta.alfven@slmk.org

Ort: Stockholm
Födelseår: 1941
Tidigare övriga uppdrag: Styrelseledamot, ordförande och vice ordförande Stockholms lokalgrupp
Yrkeskompetens: Läkare, specialist i barnmedicin, docent

Erik Wareborn

erik.wareborn@slmk.org

Ort: Stockholm
Födelseår: 1984
Tidigare övriga uppdrag: Styrelseledamot, valberedning
Yrkeskompetens: ST-läkare i psykiatri

Carin Odhner

  carin.odhner@slmk.org

Ort: Danderyd
Födelseår: 1943
Tidigare övriga uppdrag: Valberedning
Nuvarande övriga uppdrag: Aktiv i Stockholms lokalgrupp
Yrkeskompetens: Läkare, specialist i allmän psykiatri

ADJUNGERAD STYRELSELEDAMOT

ADJUNGERAD STYRELSELEDAMOT

Eva Petersson

  eva.petersson@slmk.org

Ort: Järfälla
Födelseår: 1955
Tidigare övriga uppdrag: Sjuksköterskor mot kärnvapen
Nuvarande övriga uppdrag: Aktiv i Stockholms lokalgrupp
Yrkeskompetens: Sjuksköterska

FÖRENINGSREVISOR

Kristina Olofsson

 kristina.olofsson@slmk.org

Ort: Hudiksvall

Föreningsrevisorn fyller även föreningens ”whistleblower”-funktion och kan kontaktas via e-posten nedan.

  whistleblower@slmk.org

FÖRENINGSREVISOR SUPPLEANT

Bengt Lindell

 bengt.lindell@slmk.org

Ort: Kalmar

AUKTORISERAD REVISOR

Christina Gotting
Gotting Revision
  christina@gottingrevision.se

AUKTORISERAD REVISOR SUPPLEANT

Eva Stein
Allegretto Revision AB
eva.stein@allegretto.se

VALBEREDNING

Leonore Wide (sammankallande)
Ort: Stockholm
Kontakt: leonore.wide@slmk.org

Christina Vigre Lundius
Ort: Perstorp

Clara Brune
Ort: Stockholm