Var med och påverka

Genom att ställa sig bakom ICAN:s stadsupprop kan städer och kommuner hjälpa till att att öka stödet för ett förbud mot kärnvapen. Få din stad att ta ställning mot kärnvapen genom att gå med!

Den 20 augusti 2020 anslöt sig Göteborg som första svenska stad till stadsuppropet. Utanför Sveriges gränser har flera hundra städer redan anslutit sig, däribland Paris, Berlin, Oslo, Hiroshima och Washington DC. Läs mer här.

Vad kan du göra?

  • Skriv ett mail till dina lokala kommunpolitiker och uppmana dem att ta ställning mot kärnvapen genom att gå med i stadsuppropet.
  • Lägg ett medborgarförslag eller använd allmänhetens frågestund i din kommun och föreslå att din stad ansluter sig.

Hur gör en stad för att gå med?

När en kommun har fattat beslut om att ansluta sig till ICAN:s stadsupprop, ska kommunfullmäktiges ordförande eller annan person med rätt att representera kommunen skicka ett mail till info@icanw.org som informerar om stadens beslut.

Om kommunfullmäktiges ordförande inte vill att kommunen ansluter sig till stadsuppropet, kan du lägga fram ett medborgarförslag. Alla som är folkbokförda i en kommun har rätt att lägga fram ett medborgarförslag, även utländska medborgare och barn.

Förutsättningar för ICAN:s stadsupprop i Sverige

Hur kan stadsuppropet drivas i Sverige på lokal nivå? Vilka hinder finns? Läs vår rapport!

Förslag till ytterligare aktiviteter – vad händer sen?

  1. Skriv till regeringen: informera utrikesministern eller relevant tjänsteperson om att din stad har ställt sig bakom ICAN:s stadsupprop.
  2. Informera media: skicka ut ett pressmeddelande om att din stad har anslutit sig och uppmanar till regeringen att underteckna och ratificera FN:s konvention om förbud mot kärnvapen.
  3. Informera era invånare: sprid information eller gör en utställning om hotet från kärnvapen och globala ansträngningar för att eliminera detta hot.
  4. Se över era investeringar: se till att offentliga medel som administreras av din stad/ort inte investeras i företag som producerar kärnvapen. Läs mer: www.dontbankonthebomb.com.