Domedagsklockan varnar fortsatt för 90 sekunder till midnatt

Idag meddelade Bulletin of American Scientists att deras domedagsklocka kvarstår på 90 sekunder till midnatt. Den symboliska klockan som visar hur nära apokalypsen vi är, är en viktig temperaturmätning på de globala riskerna för total undergång. De tar in hotet från kärnvapen, tillsammans med klimathot och riskerna med AI. 2024 års klocka påverkas bland annat av Rysslands krig i Ukraina, nedgången i vapenkontrollsavtal vad gäller kärnvapen och den dramatiskt ökade förekomsten av AI vilket riskerar att öka desinformationsflödet vilket i sin tur kan göra det svårare att bemöta de globala hoten.

Rachel Bronson president och chef för Bulletin betonar att det faktum att klockan kvarstår på 90 sekunder inte ska ses som en indikation på att världen är stabil, utan snarare det motsatta. Det är av högsta vikt att regeringar och samfund att agera nu. Och där är Bulletin hoppfull i att se den yngre generation ta på sig ledartröjan.

Illavarslande trender visar vägen mot en global katastrof. Kriget i Ukraina samt den ökade tilliten till kärnvapen ökar risken för vedergällning med kärnvapen. Kina, Ryssland och USA lägger enorma summor för att expandera eller modernisera sina kärnvapenarsenaler, i tillägg till det konsekvent förekommande hotet om att kärnvapen används på grund av misstag eller missförstånd. Under 2023 upplevde världen värmerekord, massiva översvämningar, storskaliga bränder och andra klimatrelaterade katastrofer. Samtidigt såg vi snabba och oroväckande ökningar i användande och utveckling av ”Life Science” och störande teknologier sk. Disruptiv teknologi medan regeringarna gör väldigt lite för att kontrollera detta.

Men världen kan ställa tillbaka klockan, genom kloka och modiga beslut för att kontrollera tekniken vi själva har skapat.

Läs mer på Bulletin of American Scientists hemsida.