Så föddes mitt engagemang

Återkommande för medlemmarna i föreningen är att de har en önskan över att deras medmänniskor ska få leva i fred och i god hälsa.

Som medlemmen Gunilla Nordström Björverud uttryckte, så är fred och hälsa väldigt liknande begrepp. För precis som hälsa inte endast handlar om blotta frånvaron av sjukdom, så är fred inte endast frånvaron av krig. För våra medlemmarna är det drivkraften, att livet och det runt om oss måste få vara fri från hot, och att de som lever efter oss får en möjlighet att växa upp i en värld fri från hotet av kärnvapen.

Vi får ofta frågan varför just läkare engagerar sig för kärnvapennedrustning, svaret på den frågan är egentligen något som är självklart. Vad som kanske är mer intressant fråga at ställa är – Varför är inte alla andra engagerade för kärnvapennedrustning? Men den frågan lyser ofta med sin frånvaro. Så vad är det som gör att medlemmarna i Läkare mot Kärnvapen engagerar sig frivilligt på helger och kvällar för att nå målet en värld fri från kärnvapen?

Läkare mot Kärnvapen har en lång och spännande historia. Nedan kan du läsa 10 texter skrivna av våra medlemmar om engagemang och deras arbete för en kärnvapenfri värld i över 30 år. Texterna publicerades första gången i medlemstidningen Läkare mot Kärnvapen 1999-2001 och släpptes i nyutgåva 2011.

Vill du ha häftet Så föddes mitt engagemang för en kärnvapenfri värld hemskickat? Kontakta kansliet på info@slmk.org så skickas en kopia hem till dig.

Sammanfattande skriften Så föddes mitt engagemang med två nyskrivna texter av Ann Marie Jansson Lang och Gunnar Westberg.