Tänkvärt

It is of the greatest importance that people and governments in many more countries than ours should realize that it is more dangerous to have access to nuclear arms than not to possess them.

– Alva Myrdal

Skuggutredning: I skuggan av makten

I och med att regeringen tillsatt en utredning om ett eventuellt svenskt tillträde till FN:s konvention om ett förbud mot kärnvapen, så har vi själva tillsatt en skuggutredning tillsammans med Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF. I denna skuggutredning samlar vi artiklar om kärnvapen och nedrustning från forskare och experter inom olika ämnen.

I SKUGGAN AV MAKTEN

I skuggan av makten – Skuggutredning till Utredning av konsekvenserna av ett svenskt tillträde till kärnvapenförbudskonventionen

Svenska sammanfattningar av I skuggan av makten

Pressmeddelande: Ny rapport – inga hinder för Sverige att gå med i FN:s kärnvapenkonvention

Debattartikel i Dagens Nyheter: Inga hinder för Sverige att skriva på FN:s kärnvapenkonvention

Analys av Lars-Erik Lundins utredning – Informationsunderlag kärnvapenkonventionen

 

ENSKILDA ARTIKLAR


Bonnie Docherty, biträdande chef (associate director), International Human Rights Clinic, Harvard Law School

The Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons and Swedens Security Arrangements

Sammanfattning svenska: The Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons and Swedens security Arrangements

Nuclear Umbrella Arrangements and the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons


Stuart Casey-Maslen, professor i folkrätt, Pretoria universitet

Implicatons for Swedens Imports and Exports of Nuclear Material and Items

Sammanfattning svenska: Implications for Swedens Imports and Exports of Nuclear Material and Items


Treasa Dunworth, docent, Auckland universitet

Memorandum on the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons

Sammanfattning svenska: Memorandum on the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons


Setsuko Thurlow, atombombsöverlevare

The Reason Why we Need to Eliminate Nuclear Weapons


Eirini Giorgou, jurist, International Committee of the Red Cross (ICRC) 

Safeguards Provisions in the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons

Sammanfattning svenska: Safeguards Provisions in the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons


Peter Herby, chef för Petersburg Partnership, tidigare chef på International Committee of the Red Cross (ICRC) vapenenhet

The Role of Meeting of States Parties and Review Conferences

Sammanfattning svenska: The Role of Meeting of States Parties and Review Conferences


Erin Hunt, programansvarig Mines Action Canada

The Sustainable Development Goals and the TPNW

Sammanfattning svenska: The Sustainable Development Goals and the TPNW


Abid Raja, stortingspolitiker för Venstre (socialliberaler) och jurist

Atomvåpenforbudet er i samsvar med liberale prinsipper


Emma Rosengren, doktorand i internationella relationer, Stockholms universitet

En feministisk reflektion om kärnvapennedrustning och förandring

In English: A Feminist Reflection on Nuclear Disarmament and Change


Rolf Ekéus, diplomat och tidigare nedrustningsambassadör 

Avskräckning – det största hindret mot nedrustning


Hans Blix, jurist, politiker och ämbetsman

Ratificering av FN:s kärnvapenkonvention


Maj Britt Theorin, ansvarig för Sveriges nedrustningpolitik 1982-1991

Ratificera kärnvapenavtalet

 

Norsk rapport

I Norge har Norske Leger mot Atomvåpen också tagit fram en rapport med titeln: The TPNW and its implications for Norway, läs rapporten här!