Varför finns vi?

Kärnvapen är unika i sin destruktiva kapacitet. Ett enda kärnvapen kan ödelägga en stad och döda flera hundra tusen människor på ett ögonblick. Kärnvapen kan inte skilja civila mål från militära, vilket gör att all användning av dem strider mot den internationella humanitära rätten.

En kärnvapenexplosion innebär en svår humanitär katastrof. Den intensiva hettan vid en detonation får kroppar att helt förångas och orsakar svåra brännskador. Tryckvågen färdas flera mil och krossar byggnader, infrastruktur och människor. Det radioaktiva nedfallet som kommer efteråt kan framkalla strålsjuka och cancer som kan leda till döden.

En läkares uppgift är att värna människors liv och hälsa. Med sjukhus i spillror, vårdpersonal som omkommit eller skadats och brist på sjukvårdsutrustning blir det mycket svårt att behandla den stora mängden skadade.

Än idag, över 75 år efter det att kärnvapen användes för första gången, har nio kärnvapenstater över 12 000 kärnvapen i sina arsenaler. De flesta har en sprängkraft långt större än bomberna som ödelade Hiroshima och Nagasaki. I en tid när vi ser ökade spänningar i världen riskerar ett missförstånd eller en provokation att utlösa en konflikt som snabbt kan eskalera till att omfatta kärnvapen. Kärnvapnen tar dessutom enorma offentliga resurser i anspråk, som istället skulle kunna användas för att tillgodose mänskliga behov.

Därför arbetar Svenska Läkare mot Kärnvapen preventivt för att kärnvapen ska avskaffas, innan de används igen.