Svenska pengar finansierar kärnvapen

Medan risken för kärnvapenkrig är större än på mycket länge väljer svenska investerare att fortsätta finansiera kärnvapenindustrin. Däribland den statliga pensionsfonden Tredje AP-fonden, AP3, och storbanken SEB.

AP3 investerar en kvarts miljard kronor i kärnvapenbolag och därmed låter svenska pensioner bidra till den alltmer hotfulla kärnvapensituationen. En ny rapport av Don’t Bank on the Bomb visar att även SEB bidrar till genom lån på cirka 3,5 miljarder kronor till två kärnvapenbolag. Genom sina investeringar möjliggör AP3 och SEB tillverkning, utveckling och testning av kärnvapen och bidrar till moderniseringen av kärnvapenstaternas arsenaler.

TREDJE AP-FONDEN

AP3 är den enda AP-fonden som fortsätter att investera i kärnvapen. 2019 kom nya regler om ansvarsfulla investeringar för 1–4 AP-fonden. Medan AP 1, 2 och 4 avyttrade sina investeringar i kärnvapenbolag inom ett halvår efter att den nya lagen trädde ikraft, har AP3 fortsatt investera. AP3 har avyttrat majoriteten av sitt innehav i kärnvapenbolag, men valt att behålla två bolag.

  • Totalt: cirka 228 miljoner kronor
  • Honeywell International: cirka 142 miljoner kronor
  • Northrop Grumman: cirka 85 miljoner kronor

Både Honeywell International och Northrop Grumman är involverade i utvecklingen av kärnvapen till USA:s kärnvapenarsenal, däribland det nya vapnet strategiska markbaserade kärnvapnet ”Sentinel”, Ground-based Strategic Deterrent, som ska ersätta USA:s nuvarande strategiska långdistansmissil Minuteman III.

Northrop Grumman utvecklar även delar till den nya missilen B61-12, som ska ersätta de amerikanska kärnvapen som är utplacerade i fem europeiska Natoländer: Tyskland, Nederländerna, Italien, Belgien och Turkiet. Störst innehav har AP3 i bolaget Honeywell International, som även tillverkar viktiga komponenter till kärnvapen som ingår i USA:s och Storbritanniens arsenaler, såsom Trident II (D5).

SEB

SEB har två lån till kärnvapenbolag enligt rapporten Risky Returns – Nuclear Weapons Producers and their Financers, framtagen av den nederländska organisationen Pax och International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, ICAN. Rapporten har granskat bankens lån och innehav mellan januari 2020 till juni 2022.

I mars 2022 uppdaterade SEB sin policy om vapen och försvar, men policyn har fortfarande undantag som gör det möjligt för banken att fortsätta investera i kärnvapenbolag.

  • Totalt: cirka 3,5 miljarder kronor
  • Airbus: cirka 2,5 miljarder kronor
  • BAE Systems: cirka 925 miljoner kronor

Airbus och BAE Systems är involverade i moderniseringen och utvecklingen av USA:s, Frankrikes och Storbritanniens kärnvapenarsenaler. Till exempel är båda bolagen delaktiga i utvecklingen av en ny hypersonisk missil som ska ingå i Frankrikes arsenal och beräknas att tas i bruk 2035.

Airbus utvecklar och tillverkar kärnvapen för Frankrike. Bolaget är exklusiv leverantör av ballistiska missiler som används i den franska kärnvapenarsenalen, bland annat i Frankrikes kärnvapenbestyckade ubåtsflotta.

BAE Systems tillverkar nyckelkomponenter till USA:s strategiska långdistansmissiler Minuteman III ICBM och till Trident II (D5) som även ingår i Storbritanniens kärnvapenarsenal.

Kommentarer till rapporten Risky Returns – Nuclear Weapons Producers and their Financers

  • I rapporten redovisas ett aktieinnehav som Länsförsäkringar tidigare har haft i ett kärnvapenbolag. Enligt dialog med Länsförsäkringar såldes innehavet av i början av året och bolaget står även med på Länsförsäkringars exkluderingslista. I september 2021 uppdaterade Länsförsäkringar sin investeringspolicy med en hänvisning till FN:s konvention om förbud mot kärnvapen och att de sålt av sitt innehav visar på att policys har en positiv effekt.
  • Rapporten redovisar inte AP3:s innehav, då summan inte uppnår rapportens tröskel på en halv miljard US dollar.