Nuclear abolition day

Av: Clara Levin, projektledare

Idag är det den internationella dagen för kärnvapnens avskaffande. Det är dagen för att uppmärksamma nedrustning och ge oss kraft att fortsätta arbeta för ett förbud mot kärnvapen.

De katastrofala humanitära konsekvenserna är en tillräcklig anledning för att förbjuda och eliminera alla världens kärnvapen. Men kärnvapenstaterna har en annan agenda och moderniserar sina kärnvapenarsenaler för ofattbara summor istället för att nedrusta dem.

När världen är så orolig som den är idag är det viktigare än någonsin att arbeta för nedrustning. Det UN non-violencehandlar inte bara om att prata om nedrustning, vi måste även agera. Det kan ibland kännas hopplöst, men ju fler som engagerar sig desto högre blir vår gemensamma röst.

Vi kan inte längre låta andra definiera och sätta agendan för vad som anses vara säkerhet. Territoriella gränser och staters säkerhet är inte längre en tillräcklig definition av begreppet, vi måste se människorna och deras behov. Kärnvapen gör ingen säker, snarare tvärtom.

2015-05-05-14.24.13_2Kärnvapenhotet är fortfarande relevant. Även om kärnvapen detoneras avsiktligt eller av misstag så är konsekvenserna fortfarande de samma. Det handlar om konsekvenser som ingen, varken stat, organisation eller individer, kan hantera. Och den anledningen får mig att fortsätta kampen för att förbjuda kärnvapen. Jag hoppas den får dig att vilja agera också.

“The consequences of any further use of nuclear weapons, whether intentional or by mistake, would be horrific. When it comes to our common objective of nuclear disarmament, we must not delay — we must act now.” – FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon.

Stöd Läkare mot kärnvapen 

Stöd International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, ICAN

 

Disclaimer
Svenska Läkare mot Kärnvapen står nödvändigtvis inte för de åsikter och resonemang som bloggförfattaren framför.