Press: Nato okej… Kärnvapen på svenskt territorium: NEJ!

Svenska Läkare mot Kärnvapen lanserar en kampanj för att riksdagen ska anta en skriftlig policy mot kärnvapen på svenskt territorium. Läs vårt pressmeddelande!

Beslutet om Nato är taget. Alla övriga nordiska länder är med i Nato och har aktivt valt att INTE ha kärnvapen stationerade på sina territorier genom lagstiftning och skriftlig policy. I Sverige har vi inte gjort det valet. Än. Därför startar Svenska Läkare mot Kärnvapen idag en kampanj för att riksdagen ska anta en skriftlig policy mot kärnvapen på svenskt territorium.

Svenska folket har sagt sitt. Resultatet från Novus undersökning genomförd av Svenska Läkare mot Kärnvapen visar tydligt att 2/3-delar av Sveriges befolkning inte vill att kärnvapen ska kunna placeras i Sverige. Och att riksdagen bör skriva en policy om detta eftersom de har valt att inte göra det.

Tre allvarliga risker om vi står utan skriftlig policy
Både svenska politiker och Natos företrädare menar att det idag inte finns några skäl att placera ut kärnvapen på svenskt territorium. Vi ser tre allvarliga risker med att tänka så kortsiktigt:

– SVERIGE KAN BLI ETT KÄRNVAPENLAND: Vi kan inte vara naiva och tro att bara för att dagens makthavare inte anser att det finns skäl att placera kärnvapen på svenskt territorium kommer framtida makthavare att ha samma inställning. Tvärtom kan morgondagens ledare finna goda skäl till att kärnvapen ska placeras här. Utan skriftlig policy idag står Sverige helt utan skydd mot detta.

– SVERIGE PRIMÄRT MÅL: Vi blir det enda kärnvapenlandet i Norden och Sverige blir då ett primärt mål. Ryssland vill inte ha ett Natoland med kärnvapen så nära sig. Ett Sverige med kärnvapen blir det första målet.

– SVERIGE BYTER VÄRDEGRUND: Utan förbud blir Sverige ett land som slutar att jobba för nedrustning.

Vakna politiker!
Sveriges riksdag har fortfarande makten och beslutanderätten att ändra sig.
-Sveriges Riksdag kan fortfarande skriftligen besluta att inga kärnvapen får föras in Sverige. Därför har vi startat en namninsamling för att påminna politikerna om vad svenska folket vill, säger Vendela Englund Burnett, specialist i allmänmedicin och ordförande för Svenska Läkare mot Kärnvapen.

Används kärnvapen står sjukvården maktlös
Svenska Läkare mot Kärnvapens kampanj utgår från vår profession. –Vi vet att sjukvården står maktlös vid ett kärnvapenkrig. Vi har ingenting att erbjuda om bara ett enda kärnvapen används mot en stad som Stockholm, vi kommer inte kunna möta de skadorna. Om ingenting finns kvar finns ingenting att rädda, avslutar Vendela Englund Burnett.

Namninsamlingen hittar ni här: https://slmk.org/inga-karnvapen-pa-svenskt-territorium/

För mer information
Vendela Englund Burnett, ordförande Svenska Läkare mot Kärnvapen
vendela.englund@slmk.org / 070 – 582 92 70

Josefin Lind, generalsekreterare Svenska Läkare mot Kärnvapen
Josefin.lind@slmk.org / 073 – 803 05 07

Kort om Svenska Läkare mot Kärnvapen
Vi är vad vi heter, Svenska Läkare mot Kärnvapen. Krig tar människoliv. Men i krigssituationer kan modern sjukvård och läkare fortfarande rädda många. Vid ett kärnvapenkrig försvinner den möjligheten. Vid ett kärnvapenkrig försvinner alla möjligheter. Läs mer om oss på SLMK.org.