Yttrande om försvarssamarbetsavtalet (DCA) med USA

Svenska Läkare mot Kärnvapen har lämnat in ett yttrande till regeringens promemoria ”Avtal om försvarssamarbete med Amerikas förenta stater”. Läs vårt yttrande här.