Uttalande om Rysslands nya kärnvapenhot

Uttalande om Rysslands nya hot om att använda kärnvapen.

Svenska Läkare mot Kärnvapen oroas över de nya hot om att använda kärnvapen som Rysslands president Putin uttalat. Att han betonar att Ryssland är redo för ett kärnvapenkrig är både farligt och omöjligt. Det går inte att vara redo, eller hantera konsekvenserna av ett enda kärnvapen utan dess konsekvenser skulle ge en omedelbar humanitär katastrof. Vi fördömer det huvudlösa och potentiellt katastrofala sätt Putin hotar om kärnvapenanvändning och är djupt bekymrade över lättvindigheten Putin visar över användning av massförstörelsevapen. Han verkar dessutom ha glömt bort det uttalande han, tillsammans med de övriga fyra officiella kärnvapenstaterna gjorde i januari 2022 om att ett kärnvapenkrig aldrig kan vinnas och därför aldrig får utkämpas. Vi uppmanar Putin och övriga ledare över kärnvapenländerna att tona ner språket, sluta modernisera och upprusta kärnvapenarsenalerna. Innan det är för sent.