Tänkvärt

It does not mean that there are not major countries that have not stayed outside the treaty, including our own — the United States. But we believe that we will eventually get every nation in the world on board … because we keep monitoring their activities … and we keep the pressure on them every day.

– Jody Williams

Att arbeta för total kärnvapenavrustning är inte naivt

Av: Andreas Tolf, ordförande

Tal av Läkare mot Kärnvapens ordförande Andreas Tolf på Hiroshimadagen, den 6 augusti 2015, på Stortorget i Stockholm.

Seminarium – Humanitära aspekter av kärnvapen

Hiroshimadagen ökade uppmärksamheten kring kärnvapen

Av: Leonore Wide

Jag kan fortfarande framför mig se papperstranorna sväva över oss, vi som hade samlats i Storkyrkan i Stockholm den 6 augusti för att hedra offren i Hiroshima och Nagasaki och för att bidra till arbetet för en kärnvapenfri värld. Papperstranorna med sitt uppfordrande budskap: aldrig mer Hiroshima, aldrig mer Nagasaki!

No more Hiroshimas, No more Nagasakis: Ban Nuclear Weapons!

Är kärnvapenkriget oundvikligt?

Av: Gunnar Westberg

När jag frågar experten Bruce Blair om han tror kärnvapen kommer att användas igen blir det tyst en stund på telefonledningen från USA:s östkust.
Svaret är inte precis det mänskligheten vill höra.
–  Jag är rädd för att det är oundvikligt. Det räcker med en datakod kortare än ett twittermeddelande. 

Detta är inledningen till en artikel av Wolfgang Hansson i Aftonbladet den 6 augusti, Hiroshimadagen. Oundvikligt? Kan han mena vad han säger? Jag har två tolkningar, och jag tror att bägge är sanna.

Humanitära aspekter av kärnvapen berör alla delar av samhället

Av: Åsa Lindström, vice ordförande

I Almedalen är dagprogrammen som vanligt fullspäckade. En uppsjö av alla tänkbara ämnen diskuteras och alla möjliga aspekter på aktuella frågor i samhällsdebatten och i politiken tas upp.

It’s not enough to say you want a world free of nuclear weapons, you need to turn your words into action!

It's not enough to say you want a world free of nuclear weapons, you need to turn your words into action! Negotiate a treaty to prohibit nuclear weapons! The time is right. #goodbyenukes

Posted by International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) on Thursday, June 25, 2015

Aldrig mer Hiroshima, aldrig mer Nagasaki

Av: Clara Levin, projektledare

Det var något som hände första gången jag träffade Setsuko Thurlow. Som att hela min världsbild förändrades och en annan förståelse tog form.

107 stater vill förbjuda kärnvapen

Av: Josefin Lind, generalsekreterare 

Efter fyra veckor av debatter, förhandlingar, styrkeuppvisningar, alliansbildning och total förvirring är 2015 års översynskonferens av icke-spridningsavtalet slut. Det är nog ingen som kan säga att utkomsten kan klassas som lyckad eftersom konferensen inte kunde anta något slutdokument.

Sveriges väg framåt – NPT

Av: Clara Levin, projektledare

Det är rätt obehagligt att sitta och lyssna på kärnvapenstaterna när de pratar om säkerhet och säkerhetsgarantier. Det är tydligt att det är stor skillnad på vad dessa länder menar är säkerhet och vad jag, och många andra med mig, anser är säkerhet. Frankrike hävdar att det inte finns några risker med kärnvapen och Storbritannien påstår att de inte kommer använda kärnvapen mot de länder som är del av NPT och de länder som de gett säkerhetsgarantier.