Aktuellt

Blogg: 2022 – Ett intensivt och utmanande år

2022, året då kärnvapenhotet åter blev aktuellt. ”Var försiktig med vad du önskar dig – det kan bli verklighet.” Ett vist råd, som vi som önskat att fler skulle förstå att världen måste befrias från detta existentiella hot haft anledning att begrunda detta år, när vår kunskap efterfrågats som aldrig förr. För inte hade vi väl trott att detta skulle ske på grund av krig i Europa och hot om kärnvapenanvändning.

Läs hela

Blogg: Vi räknar med tillgång till vård, även när katastrofen är ett faktum

Blir vi sjuka eller skadade räknar vi med tillgång till kvalificerad vård. Adekvat vård för akuta tillstånd är en självklarhet, precis som specialistkompetent personal och avancerad utrustning för vård och undersökningar. Vad skulle hända om det en vanlig fullspäckad dag plötsligt kom hundratusentals patienter med svåra brännskador, krosskador, blödningar och strålskador? Samtidigt som det inte längre fanns vägar, elektricitet, utrustning eller personal med rätt utbildning?

Läs hela

Blogg: Ännu en misslyckad översyn av NPT

Den 26 augusti avslutades den 10:e översynskonferensen av icke-spridningsavtalet, NPT, även denna gång utan att ett slutdokument kunde antas. Det är tydligt efter denna översynscykel att NPT inte är en plats där nedrustning kommer att ske, inte ens en plats där nedrustning diskuteras.

Läs hela

Nedräkningen har börjat för NPT:s översynskonferens

Översynskonferensen av icke-spridningsavtalet, som var planerad att äga rum i maj 2020, är nu planerad att äga rum i augusti i år. Som om icke-spridningsavtalet inte hade tillräckligt med utmaningar redan förut (ni kan läsa mer om det i Läkare mot Kärnvapen nummer 156) så har mycket hänt sedan 2020; en pandemi, ett krig i Europa och en svensk Natoansökan. Även FN:s konvention om förbud mot kärnvapen har trätt ikraft och har vid den planerade översynskonferensen av icke-spridningsavtalet haft sitt första statspartsmöte. Denna konvention som i grunden har förändrat spelplanen för nedrustningen.

Läs hela

Blogg: Stater aktiverar steg för en kärnvapenfri värld

Tredje och sista dagen av statspartmötet för FN:s konvention om förbud mot kärnvapen har just avslutats. Den österrikiska ambassadören Alexander Kmentt som var ordförande för mötet avslutade med att konstatera att statsparterna har åstadkommit något verkligt historiskt: ”Vi har antagit en kraftfull och tydlig deklaration om att vi inte accepterar status quo och att vi inte accepterar det damoklessvärd som vilar ovanför oss”. Nu startar det riktiga arbetet.

Läs hela

Uttalande: Sveriges första anförande var under all kritik

Andra dagen av statspartsmötet för FN:s konvention om förbud mot kärnvapen har inletts. Staternas generella anföranden fortsätter från gårdagen och idag har Sverige talat. Sverige som inte är en statspart utan är observatör på detta möte har rätt att tala, efter alla statsparter.

Läs hela

Blogg: 600 aktivister mot kärnvapen

Nuclear Ban Week är igång! En hel vecka av konferenser, möten, föreläsningar, mingel, filmvisningar och viktiga diskussioner mellan stater kommer att fylla det mesta av vår vakna tid här i Wien, Österrike. Äntligen kan vi träffas igen!

Läs hela

Blogg: Vi gör oss redo för Nuclear Ban Week!

Om mindre än en vecka sätter det allra första statspartsmötet för FN:s konvention om förbud mot kärnvapen igång. Det är ett viktigt möte som vi är många som har sett fram emot. Flera gånger har mötet skjutits upp på grund av pandemin och både vi i civilsamhället och statsparterna är sugna på att komma igång och verkligen arbeta med avtalet!

Läs hela

Vad innebär ”victim assistance” i FN:s kärnvapenkonvention?

FN:s konvention om förbud mot kärnvapen, som trädde i kraft i januari i år, innehåller flera banbrytande delar. I och med att konventionen nu har vunnit laga kraft kommer en av dessa, paragraf 6 om ”victim assistance”, stöd till offer för kärnvapen på svenska, att direkt påverka de människor som runtom i världen fortfarande lever med effekterna av kärnvapenanvändning och -testning.

Läs hela

Natomedlemskapet kräver starkare arbete för nedrustning

I samband med Socialdemokraternas besked om att de har ändrat ståndpunkt i frågan om svenskt Natomedlemskap framför Svenska Läkare mot Kärnvapen tydliga krav för att säkerställa att Sverige förbli kärnvapenfritt – såväl territoriellt som i policy.

Läs hela