En ny cykel av NPT börjar

Av: Clara Levin, Jane Földes & Birgitta Sahlström Kastlund

Vi i Läkare mot Kärnvapen är på plats i Wien, Österrike, för NPT PrepCom – den första förberedande kommittén och inledningen på en ny NPT-cykel. Denna kommitté kommer att pågå i två veckor.

NPT, icke-spridningsavtalet, är idag det viktigaste, och enda, multilaterala avtalet som manar till nedrustning. Staterna på plats kan inte understryka detta tydligare i sina anföranden genom att hänvisa till att NPT är hörnstenen inom kärnvapenforan. Dock har vi inga större förväntningar på denna kommitté och vi förväntar oss inte några större sensationer eller framsteg. På den senaste översynskonferensen 2015 kunde staterna inte komma överens om ett slutdokument, så vi får se hur mycket det kommer påverka staternas ambitioner under denna nya cykel.

Flera stater har uttryckt oro för Nordkorea och de menar att landets (Nordkoreas) kärnvapenprogram bör vara fokus för denna första kommitté. Redan under dag ett så har förbudsprocessen fått en känga och blivit kallat för odemokratiskt på grund av att den processen inte bygger på konsensus. Medan andra stater menar att förbudsprocessen inte kommer påverka NPT och så vidare. Så det är redan tydligt vad som kommer att ta upp diskussionerna under de kommande två veckorna.

Vi kommer att hålla er uppdaterade om vad som händer under veckan som vi är här.

Auf Wiedersehen!

640px-Vienna_International_Centre_8