Kärnvapen är aldrig lösningen

Av: Clara Levin, projektledare

Här om dagen gick jag en kurs om storytelling och att skriva engagerande, vilket gjorde att jag började tänka på vad det är som engagerar mig (även om det inte var det kursen handlade om). Jag insåg att jag tänker mycket på nyhetsrapporteringen om Nordkorea och kärnvapen att dessa frågor får allt större plats i media, både på gott och ont. Allt detta har gjort att alla möjliga känslor och tankar dyker upp inom mig och jag kände mig tvungen att göra något åt saken. Detta är resultatet: ett inlägg som grundar sig i känslan av maktlöshet och oron för vår gemensamma framtid.

Den senaste tiden nås vi dagligen av nyheter om att Nordkorea kärnvapenskramlar, att Nordkorea hotar att använda kärnvapen mot USA, att Nordkorea kan placera små kärnvapen på missiler. Det tar aldrig slut och rubrikerna upprepar sig, precis som vi gör i vår kritik.

Att Nordkorea inte lyssnar på omvärlden och sanktioner är en annan sak. Frågan är vilken effekt dessa sanktioner har på landet och landets agerande. Vad vi har sett är att retoriken hårdnar ännu mer och att Nordkorea uttrycker i allt högre röstläge att de kan komma att använda sina kärnvapen.

USA och Sydkorea har nu sin årliga militära övning med över trehundratusen soldater nära den nordkoreanska gränsen. Detta är klart provocerande och provokation är aldrig rätt väg att gå. Inget av detta, varken Sydkorea och USAs handlingar eller Nordkoreas hot är proportionerligt, det är bara utmanande, hetsande och inte rimligt. För vi vet att de som kommer drabbas i slutändan är civila, speciellt vid användningen av kärnvapen. Kärnvapen är unika i sin destruktiva kapacitet. Ett enda vapen kan ödelägga en stad, eller ett land, på ett ögonblick. Kärnvapen kan inte heller skilja civila från militära mål, vilket gör att i princip all användning av dem strider mot den internationella humanitära rätten.

Och åter måste jag upprepa detta med vems säkerhet kärnvapen handlar om. Tydligt är att det är inte är mänsklig säkerhet, snarare mänsklig (och världslig) osäkerhet. Vi har hört historierna från de som överlevde bomberna över Hiroshima och Nagasaki 1945, vi har hört om det lidande dessa människor utsattes för och att de outtröttligt och upprepande påpekar att de inte vill att någon annan ska behöva uppleva det som de har upplevt. Det i sig borde vara ett tillräckligt argument för att kärnvapen ska förbjudas.

Det är oroväckande att stater vill skaffa kärnvapen och det i sin tur bidrar till att de befintliga kärnvapenstaterna håller hårdare fast vid sina kärnvapen, istället för att nedrusta dem. Även rubrikerna och nyhetsrapporteringen bidrar till ett allt hätskare klimat med ökande spänningar och ingen vet egentligen hur långt Nordkorea har kommit i utvecklingen av kärnvapen. Men oavsett så har kärnvapen aldrig varit, och kommer aldrig vara lösningen.

 

Disclaimer
Svenska Läkare mot Kärnvapen står nödvändigtvis inte för de åsikter och resonemang som bloggförfattaren framför.