Blogg: Vi gör oss redo för Nuclear Ban Week!

Om mindre än en vecka sätter det allra första statspartsmötet för FN:s konvention om förbud mot kärnvapen igång. Det är ett viktigt möte som vi är många som har sett fram emot. Flera gånger har mötet skjutits upp på grund av pandemin och både vi i civilsamhället och statsparterna är sugna på att komma igång och verkligen arbeta med avtalet!

Till mötet finns en gedigen dagordning, det kommer sannerligen att bli tre intensiva dagar. Statsparterna kommer att hålla allmänna anföranden, likaså från FN-organisationer, överlevare samt ICAN. Sedan kommer även observatörer och övrigt civilsamhälle också kunna tala. Statsparternas deklarationer om åtföljande av artikel 2 (huruvida de har eller har haft kärnvapen eller om det finns i deras territorier), hur arbetet med artikel 12 om universalitet går för att öka antalet statsparter, artikel 4 om en myndighet som ska kontrollera kärnvapenstaternas nedrustning när de ansluter samt artikel 6+7 om stöd till offer och miljöåterställning efter kärnvapenexplosion är några av sakerna som kommer att diskuteras. Sedan kommer även slutdokument, arbetet mellan statspartsmötena och liknande frågor avhandlas.

Eftersom det är ett helt nytt avtal, och det är det allra första statspartsmötet så blir det extra intressant att se hur stämningen kommer vara. Det kommer även vara det första större mötet efter Rysslands invasion av Ukraina och även om inget av de båda länderna kommer att vara representerat kommer det säkerligen ändå att prägla stämningen och diskussionerna.

Det är också första gången någonsin Sverige sitter på observatörsbänken och inte är part i ett internationellt avtal om nedrustning. Det är en sorglig utveckling från Sveriges stolta nedrustningshistoria och är ett tydligt bevis på att visionen om en kärnvapenfri värld är lite mer grumlig och inte lika angelägen. Militära samarbeten och Natomedlemskapet är viktigare än multilaterala avtal och processer.

Utrikesminister Ann Linde sa under den utrikespolitiska debatten den 10 juni i ett replikskifte med Mikael Oscarsson, KD: ”Regeringens ställningstagande från 2019 ligger fast. Ett svenskt undertecknande av konventionen i dess nuvarande form kommer inte att vara aktuellt. Vi kommer dock med ett antal andra Natoländer att delta som observatör på det första statspartsmötet som är planerat att äga rum i Wien i juni. Det innebär därmed inte att Sverige blir part eller folkrättsligt bunden av konventionen. Vårt fokus är att bidra till att icke-spridningsavtalets översynskonferens stärker det fördraget och dess genomförande.”

Vi vet ju sedan tidigare att TPNW stärker både icke-spridningsavtalet, NPT, och det fullständiga provstoppsavtalet, CTBT, och att inget av dessa avtal kommer att undermineras under första statspartsmötet. Flera stater som har gått med i TPNW har samtidigt gått med i CTBT. Det är en mosaik av avtal som förstärker varandra som forskaren och professorn Treasa Dunworth uttryckt det.

Vi kommer att vara på plats, både under ICAN:s förmöten under helgen, Österrikes konferens om de humanitära konsekvenserna av kärnvapen på måndagen samt alla tre dagars statspartsmöten. Håll utkik på vår webb och sociala medier för uppdateringar om mötena och vad Sverige gör och inte gör!