Ny fredsskulptur i Göteborg

Av: Gunnar Westberg 

På Hiroshimadagen den 6 augusti 2018 överlämnade konstnären Bertil Gustavsson en skulptur till ”Fredsvännerna i Göteborg”. I praktiken betyder det Fredsam, samarbetsorganisationen för fredsgrupper i Göteborg.

Skulpturen är gjord av ett ankare som legat i havet i ungefär 200 år. Ankaret är tillverkat av Lancashire-stål vilket ger en speciell ytstruktur när ankaret rostat. Konstnären har flyttat ankarets klor uppåt och vänt dem till en hälsning med utsträckta armar. Armarna omfamnar det klassiska antikärnvapenmärket som gjordes 1958 för den engelska kampanjen mot kärnvapen av textilkonstnären Gerald Holtom. Två tecken från den engelska flottans semaforeringsalfabet ingår, N för Nuclear och D för Disarmament. Cirkeln står för det ofödda barnet. Holtom menade att man kunde se symbolen inom cirkeln som ett brutet kors, som kunde symbolisera mänsklighetens död.

Kärnvapenmärket har liksom ankaret en marin anknytning. Det är därför passande att skulpturen är placerad vid hamninloppet till Göteborg, nära konsthallen Röda Sten. År 1989 uttalade Göteborgs Kommunfullmäktige att inte bara Göteborg utan hela Norden skulle vara en kärnvapenfri zon. ”Man skulle önska att denna tidsanda levde kvar blanddagens politiker i staden”, sade Bertil Gustavsson i sitt tal vid överlämningen.