Nordkorea och kärnvapenhotet

Av: Gunnar Westberg och Karin Utas Carlsson

När Nordkorea går emot FN-resolutioner och testar kärnvapen eller skjuter upp en långdistansrobot som ökar deras kunnande och stärker deras position bland kärnvapenmakterna, då blir det ett gemensamt fördömande från FN:s säkerhetsråd och hela världen, inklusive Sveriges utrikesminister. Vi blir påminda om ett av de stora hoten mot livet på vår planet, kärnvapenkriget.

I media framträder experter i säkerhetspolitik. På frågan ”Vad kan man göra” blir svaret ”ytterligare sanktioner”. Sanktioner mot Nordkorea påverkar inte landets ledning. Kanske tvärtom, ledningen kan skylla svälten på fienden.

Vad har Nordkorea gjort sig skyldigt till som förorsakar säkerhetsrådets fördömande? Jo, Nordkorea lämnade år 2003 det internationella avtalet mot kärnvapenspridning, NPT, för att kunna utveckla sitt kärnvapenprogram. FN:s säkerhetsråd har utfärdat ett förbud för Nordkorea att skjutning upp av missiler som skulle kunna bära kärnvapen. Andra kärnvapenländer som står utanför NPT, alltså Indien, Pakistan och Israel, kritiseras inte av säkerhetsrådet för sina många och avancerade missiluppskjutningar och sina stora kärnvapenprogram.

Kärnvapenstaterna bryter själva mot sina åtaganden i icke-spridningsavtalet, NPT, att i ”god anda” förhandla om att nedrusta och avskaffa sina kärnvapenarsenaler. Dessa förhandlingar har ännu inte ens inletts, trots att de utlovades 1968! De moderniserar och utvecklar sina kärnvapen och sina kärnvapenbärande missiler. De behåller dem i omedelbar avfyrningsberedskap: En knapptryckning från förintelsen. Varför kritiseras inte kärnvapenstaterna för dessa hot, i media och av utrikesministern?

Nordkorea befinner sig fortfarande formellt sett i krig med USA sedan Koreakriget på femtiotalet. Efter de koreanska kärnvapentesterna har Nordkorea upprepat sina krav på fredsförhandlingar och förhandlingar om ett kärnvapenfritt Korea. Sådana förhandlingar skulle bli förvisso bli svåra, men har större chans att minska spänningen och krigsfaran i området än sanktioner.

 

Disclaimer
Svenska Läkare mot Kärnvapen står nödvändigtvis inte för de åsikter och resonemang som bloggförfattaren framför.