Arbetet mot förbudet fortsätter!

Av: Clara Levin, projektledare

Det har snart gått en vecka sedan staterna i FN:s generalförsamling röstade ja till den historiska resolutionen om att starta förhandlingar om ett kärnvapenförbud 2017. Resolutionen, L.41 Taking forward multilateral nuclear disarmament negotiations uppmanar till förhandling om “legally binding instrument to prohibit nuclear weapons, leading towards their total elimination” vilket aldrig tidigare har diskuterats bland världens stater. Det är fortfarande svårt att ta in vad detta faktiskt innebär.

Vi har med all anledning rätt att vara glada och fira detta beslut! Detta beslut hade aldrig varit möjligt utan kampanjen ICAN, International Campaign to Abolish Nuclear Weapons som samlar 440 organisationer i 98 länder, tillsammans med kärnvapenfria stater varit modiga och drivande i processen. Det som har skett nu är en milstolpe!

Foto ICAN

123 stater röstade ja till resolutionen, inklusive Sverige. Norge, Danmark och Island, tillsammans med Ryssland, USA, Frankrike, Storbritannien och de flesta Nato-stater och länder under USAs kärnvapenparaply röstade nej. Medan bland annat Nederländerna, Schweiz, Indien, Pakistan och Kina la ner sin röst.

Retoriken från Ryssland, Frankrike, USA och Storbritannien har varit väldigt aggressiv under första utskottet och de har tagit varje tillfälle de fått att försöka göra påtryckningar på länder för att rösta nej till resolutionen. Ryssland varnade för att resolutionen om förbudsförhandlingar kommer få ”dödliga och destruktiva konsekvenser” och det kan komma att “Störta världen in i kaos och en farlig oförutsägbarhet”. Ryssland menar att förbudsprocessen nästa år kommer leda till “polarisering och direkt antagonism”.

Foto ICAN

Frankrike, USA och Storbritannien å sin sida uttryckte att ett förbud mot kärnvapen kommer ha negativa effekter på översynskonferenserna av icke-spridningsavtalet och de menar att ”konsensus kommer vara omöjligt” vid dessa konferenser framöver.

Nyligen har det även framkommit ett brev skickat från USA till Natoländerna där de skriver att de anser att slutrapporten från den öppna arbetsgruppen är obalanserad och orealistisk och att de uppmanar alla Natoländer att rösta nej till resolutionen om förbudsförhandlingar. De skriver även i brevet att ”om förhandlingarna inte inledas, ber vi allierade och partners för att avstå från att delta dem.”

Kärnvapenstaternas beteende är skandalöst och inte på något sätt demokratiskt. Världens stater borde inte acceptera dessa påtryckningar och det är nu viktigt att vi står enade för att skapa en bättre värld. Ray Acheson, från Reaching Critical Will, har påpekat att det finns ingenting i förbudsprocessen som skulle påverka icke-spridningsavtalet och ingen av de stater som stödjer resolutionen har någonsin blockerat slutdokumenten av översynskonferensen av icke-spridningsavtalet. Inte heller har någon av de stater som stödjer försökt förhindra andra stater från att stödja resolutioner eller initiativ när det kommer det kärnvapennedrustning. Så egentligen är det ingen tvekan om vilken grupp som kommer störta världen in i kaos.

Vi har mycket jobb framför oss och vi får inte tappa modet och framförallt får vi inte ge vika för kärnvapenstaternas hot.

Foto ICAN

Disclaimer
Svenska Läkare mot Kärnvapen står nödvändigtvis inte för de åsikter och resonemang som bloggförfattaren framför.