Sveriges vackra ord gör inte skillnad i kampen mot kärnvapen

Av: Svenska Läkare mot Kärnvapen och Internationella Kvinnoförbundet för fred och frihet, IKFF

Den 6 augusti 1945 överlevde Setsuko Thurlow en mardröm. USA bombade hennes hemstad Hiroshima med ett kärnvapen som dödade hundratusentals människor. Setsuko har vigt sitt liv till att vittna om de fruktansvärda humanitära följder som bomben hade då och fortsätter att ha än idag.

Ett kärnvapenkrig idag med 100 kärnvapen skulle föra med sig en global katastrof med förödande konsekvenser i decennier framöver. Det skulle leda till svält, och upp till två miljarder människor riskerar att dö på grund av klimatförändringarna.

100 kärnvapen är bara är 0,5 % av världens totala kärnvapenarsenaler. Idag finns omkring 16 000 kärnvapen i världen. Tillsammans har de en sprängstyrka på hundratusentals Hiroshimabomber.

Kärnvapen är det enda massförstörelsevapen som fortfarande inte har förbjudits. Nio av världens länder håller hela mänskligheten gisslan med vapen som kan utplåna hela vår planet.

Men efter hårt arbete i det civila samhället världen över och av modiga stater som vågat gå före, kan förhandlingar om ett förbud mot kärnvapen bli verklighet redan 2017.Trots vackra ord om kärnvapennedrustning är Sverige tyvärr inte en av dessa modiga stater. I två år har vi väntat på att regeringen ska agera efter sina löften om starkare arbete för nedrustning. Men Sverige har fortfarande inte tagit ställning till om kärnvapen ska förbjudas eller inte.

Idag är det Nuclear Abolition Day. Runt om i hela världen står människor upp för nedrustning och för rätten att leva utan hotet från kärnvapen. Nästa år kan ett förbud mot kärnvapen bli verklighet. Vi kommer att vara där. Kommer Sverige?

#minnetkräverhandling