Blogg: Motgångar och framgångar 2021

2021 lider mot sitt slut, det är dags att summera året. Det blev ett 2021 där vi trodde att coronavirusets hot skulle försvinna, i takt med att vaccinationsgraden ökade. Men virusets oberäknelighet blev åter en påminnelse om hur sårbart samhället är och hur beroende vi är av att de som tar hand om oss när vi blir skadade eller sjuka faktiskt finns där.

Av: Josefin Lind

Motgångarna kan onekligen kännas tunga och oräkneliga, kärnvapenhotet är idag minst lika stort som under kalla kriget och kärnvapenstaterna upprustar och försöker backa från tidigare löften. Inte minst tror jag att luften gick ur många när regeringen efter otal vändor meddelade att Sverige inte i dagsläget (juli 2019) inte skulle signera FN:s konvention om förbud mot kärnvapen. Tusentals och åter tusentals människor hade hoppet kvar, så länge inget beslut var fattat. Många insåg att det mest rationella var att signera, att motståndet egentligen var litet men högljutt och att motargumenten egentligen inte höll ihop. Besvikelsen när bäst argument inte vinner, när majoriteten inte vinner över minoriteten och när folkets röst inför beslutsfattare inte spelar någon som helst roll. Samtidigt som beslutsfattare efterlyser engagemang och högljudda krav från civilsamhället visar de att vår röst och vår önskan inte spelar någon roll eller tas i beaktning. Det är ett effektivt sätt att döda engagemang.

Men under 2021 har många positiva och spännande saker hänt. Under 2021 fyllde vår förening 40 år. Det är nästan svindlande att tänka på alla dessa arbetstimmar hundratals läkare i Sverige har lagt på övertygelsen att för att befria världen från hotet från kärnvapnen måste de avskaffas. Det engagemang och den målmedvetenhet som föreningens läkare och medicinstudenter har uppvisat under dessa fyra årtionden har lett till stora och viktiga framsteg i arbetet för en kärnvapenfri värld.

I början av året såg vi med stor glädje och tillfredsställelse att FN:s konvention om förbud mot kärnvapen trädde i kraft. Det innebär att avtalet nu är internationell lag och bindande för avtalets statsparter, vilka i dagsläget räknar till 59 stycken. En viktig milstolpe så klart, men det är långt från att slappna av än. Arbetet med att öka antalet statsparter, och planera inför det första statspartsmötet som planeras att äga rum i Wien i mars 2022 fortgår för fullt.

Ett led i att få avtalet att få effekt i Sverige, även att Sverige inte är statspart är att stigmatisera finansiering av kärnvapen. Länsförsäkringar uppdaterade under året sin policy till att inkludera kärnvapenkonventionen som normgivande för deras investeringar, den första i Sverige! Och vi tog fram en kartläggning där den tredje AP-fondens investeringar i kärnvapen tydliggjordes. Ekonomiekot gjorde en stor nyhet av detta och fondens företrädare fick svårt att förklara varför de finner kärnvapen en bra investering, när alla andra AP-fonder sedan länge slutat investera, och inte minst vi har en lag som förbjuder investeringar i kärnvapen. Det är också ett viktigt arbete som vi avser fortsätta under året som kommer. Målet är att inga svenska pengar ska finnas i bolag som tillverkar och moderniserar kärnvapen!

Vi är också stolta över att årets anti-atombombsdiplom gick till före detta utrikesminister Margot Wallström. Även om hon under sin ministerperiod inte fick Sverige ända fram till en signering av kärnvapenkonventionen så såg hon till att öka Sveriges ansträngningar för nedrustningen och var mån om att ha en relation till civilsamhället. För att uppmärksamma diplomutdelningen och att föreningen fyller 40 år ordnade vi ett webbsänt samtal med Margot Wallström och Petra Tötterman Andorff, generalsekreterare för Kvinna till Kvinna. Videon går fortfarande att se på vår Youtubekanal: https://youtu.be/bBjep-qv1BE.

Det var sannerligen ett händelserikt 2021, nu blickar vi framåt mot 2022 och önskar alla våra medlemmar, stödmedlemmar, följare, vänner och kollegor ett riktigt gott nytt år!